E.ON fördubblade solcellsanslutningarna under 2022

Från sajten:
image

2022 visade sig bli ett populärt år för installation av solpaneler. E.ON meddelar att de fördubblade antalet solcellsanslutningar under föregående år.

E.ON meddelar nu att de fördubblade solcellsanslutningarna under 2022. Totalt anslöts över 15000 solcellsanläggningar vilket är en ökning med 110 procent jämfört med 2021. Totalt inkom nästan 30000 föranmälningar vilket är en ökning med 173 procent jämfört mot 2021.

Företaget förväntar sig ingen avmattning under 2023 vilket förklaras av det ökade intresset för solpaneler till följd av de höga kostnaderna för elektricitet som präglat större delen av det senaste året. Totalt finns det nu 40000 anslutna solcellsanläggningar hos E.ON med en total effekt om 600 MW vilket motsvarar effekten från en av Barsebäcks tidigare reaktorer.

De ökade föranmälningarna innebär att det i dagsläget tar upp till 10 veckor innan ett ärende kan börja handläggas (något undertecknad kan intyga) och E.ON meddelar att de arbetar på att korta ner handläggningstiderna.

Källa: Pressmeddelande

Något som är lite oroande är att flera rapporterar att nätägarna inte har kapacitet att köpa in överskottsel.
Det förändrar ju kalkylen på solceller rätt rejält.

Då får ju installatörerna sälja lite batterier att lagra solen i.

Finns inga batterier med sån kapacitet.

Korrekt – de lokala näten är om möjligt ännu sämre skick än våra nationella.

Hur många kWh skulle behövas? Kan bilarnas batteri hjälpa till?

Exmpel:
Solcellerna jag beställt är på 12,3kW.
Vet inte exakt vad det blir på en bra dag, men räkna lågt och säg 100kWh.
Huset förbrukar kanske 30kWh. Du får köra mycket om du ska peta in 70kWh i bilen om dagen :slight_smile:

30 kWh till huset, 30 kWh till bilen, 30 kWh till nätet :smile:

Men nej, det kan naturligtvis inte vara på det här sättet. Grannarna får går samman och bygga eget elnät och fördela allt mellan sig. Det är ju faktiskt möjligt numera.

1 gillning