Det finns ett dolt "Elon-läge" för självkörning i Teslas bilar

Från sajten:


Tesla-hackern ”greentheonly” har upptäckt en dold funktion i Tesla-bilar som gör det möjligt för Total självkörning utan att behöva hålla i ratten.

Den dolda funktionen som heter “Elon Mode” har hittats genom att gräva djupt i Teslas kod. Hackern har tidigare lyckats låsa upp användningen av elstolar och den då okända kameran i Model 3 innan den officiellt aktiverades för kunder. Nu har han släppt lite videoklipp som demonstrerar ”Elon Mode” som är ett läge för självkörning. Det första som han märkte var att det inte krävdes någon uppmärksamhet från föraren i läget jämfört med Teslas Total självkörningsförmåga.

Impressions after nearly 600 miles on 11.4.3 with Elon mode (could not get a non-Tesla car to try in time).
It went much better than the prior experiment obviously.
Many contributing factors. I was not as late so I did not mind as much (still ended up 5 minutes late solely

— green (@greentheonly) June 17, 2023

Både Autopilot och Total självkörningsförmåga i Teslas bilar kräver att du bekräftar din uppmärksam genom att vidröra ratten under färden och håller blicken framåt. I ungefär 1 000 mil testade greentheonlys ”Elon-läget” utan ett enda krav på uppmärksamhet från honom. Testet utfördes i vad hackern påstår vara en ”företagsägd bil” som ser ut att vara en Model X. ”greentheonly” påpekar även att det har blivit mycket svårare att hacka sig in i Teslas bilar sedan han började 2017.

Via: The Verge

Skulle gissa alls bilar har en sätt att gå runt varningar.
Vi hade en xc90 för flera år sedan och där kunde man slå på pilot Assist och hålla ner en knapp samtidigt så frågade den aldrig att man skulle hålla ratten..
Minns inte vilken knapp

1 gillning

Man kań hänga en petflaska med en ståltråd i ratten också..:sunglasses: