Com Hem anmäler Telia till EU-kommissionen

Från sajten:
https://teknikveckan.com/com-hem-anmaler-telia-till-eu-kommissionen/


image

Com Hem anser att Telia försöker runda EU-kommisionens krav och tänker skvallra.

Bakgrunden till anmälan från är det faktum att EU-kommissionen ställde vissa krav för att Telia skulle få köpa TV4-gruppen från Bonnier. Främst att man skulle auktionera ut fulla streamingrättigheter till en spelare till.

Nu menar Com Hem att Telia bakar in fler rättigheter i denna auktion vilket resulterar att endast två spelare tar hela kakan, Telia själva och den som vinner auktionen.

Vad det exakt handlar om, om det är andra kanaler eller detaljer i själva streamingrättigheterna av TV4 och systerkanaler framgår inte i pressmeddelandet.

Com Hem påpekar också att detta inte berör bolagets möjlighet att sända TV4, Sjuan, TV12 och C More i sitt tv-nät på vanligt vis. Det var det som det bråkades om innan jul. Com Hem är numera en del av Tele2.

Och det verkar som att Telia fick smäll på fingrarna. Pressmeddelande från Comhem.

"# Telia bryter mot EUs villkor

EUs övervakande ”Monitoring Trustee” konstaterar att omfattningen av Telias pågående auktion av streamingrättigheter för TV4-kanalerna innebär att Telia har brutit mot de villkor EU satt upp för att godkänna Telias förvärv av Bonnier Broadcasting. Monitoring Trustee kräver nu rättelse från Telias sida.

För att EU-kommissionen skulle godkänna Telias köp av Bonnier Broadcasting ställdes bland annat ett krav på att Telia auktionerar ut fullständiga streamingrättigheter för TV4-kanalerna. Telia inledde en sådan auktion den 27 januari 2020, utformad så att endast en annan aktör kan få denna möjlighet. Com Hem upptäckte att Telia försökte inkludera fler streamingrättigheter i auktionen än vad EU-kommissionen avsett. Telia försökte på så sätt använda EU-kommissionens villkor som verktyg för att begränsa konkurrensen och tillgången till TV4 ytterligare. Com Hem anmälde därför Telias agerande till EUs Monitoring Trustee, den jurist som EU-kommissionen tillsatt för att övervaka att Telia följer EU-kommissionens krav.

Monitoring Trustee konstaterar i ett ställningstagande som presenterades under måndagen den 3 februari 2020, som också föredragits för EU-kommissionen, att den omfattning av auktionen av streamingrättigheter för TV4-kanalerna som Telia har fattat beslut om och kommunicerat till Com Hem innebär en överträdelse av EU:s villkor för att godkänna Telias förvärv av Bonnier Broadcasting. Monitoring Trustee kräver att Telia rättar sig och tillkännager sin överträdelse för Tele2 och för andra budgivare som efterfrågar klarhet i vilka rättigheter som ingår i auktionen.

”Vi välkomnar det tydliga beskedet från Monitoring Trustee att den omfattning av auktionen som Telia hittills har kommunicerat till oss utgör en överträdelse av EU:s villkor. Samtidigt är det beklagligt att Telia är beredda att till och med överträda EU-kommissionens bindande villkor för att begränsa TV4-kanalerna. En villkorsöverträdelse är mycket allvarlig, och det pekar tyvärr på att Telia är villiga att gå långt och ta stora risker för att kunna fullfölja sin plan om ett TV4 som inte längre ska vara tillgängligt för alla. Mot denna bakgrund borde regeringen, nu om någonsin, ta sitt ansvar som huvudägare i Telia och TV4” , säger Anders Nilsson, vd för Tele2-koncernen.

Com Hem har idag skickat en formell begäran till Telia med krav på att Telia bekräftar att de rättigheter som Telia fram till idag felaktigt har försökt inkludera i auktionen, istället ska vara tillgängliga för alla TV-distributörer på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Com Hem fortsätter samtidigt sin nära dialog med EU-kommissionen och Monitoring Trustee om Telias efterlevnad av villkoren för förvärvet av Bonnier Broadcasting.

Grundavtalet för TV4, Sjuan, TV12 och C More påverkas inte
Grundavtal som Com Hem och TV4 kom överens om den 21 december 2019 står fast och TV4, Sjuan, TV12 och C More fortsätter att sändas som tidigare. Com Hem fortsätter att förhandla med Telia om övriga rättigheter."