Bolts elsparkcyklar ska bli klimatpositiva innan årets slut

Från sajten:
image

Bolt har sina sparkcyklar utplacerade i 14 länder världen över och nu utlovar de att inte påverka miljön negativt innan årets slut.

Planen är att till och med göra en positiv ändring och ta bort mer koldioxidutsläpp än vad de har släppt ut tidigare under produktion och underhåll. De har egentillverkning av sina sparkcyklar och använder sig till 100 procent av återvinningsbara material och kräver detsamma av alla sina partners. Satsningen kallar de för Green Plan och är något de ska fortsätta arbeta med i framtiden.

“Hos Bolt tar vi klimatförändringarna på allvar och avser att ta ansvar för vår miljöpåverkan. Det är därför vi är engagerade i att göra vår elsparkcykelverksamhet klimatpositiv innan slutet av året”, säger Martin Villig, grundare och hållbarhetschef på Bolt.

Via: Bolt Pressmeddelande.