BluffSMS

Usch för människor som håller på med sånt här. :face_with_symbols_over_mouth:

Svara och fråga om dom tror du är dum i huvudet. :joy:

Går inte svara tyvärr. :frowning:

Man ska aldrig svara, då vet de att man finns och skickar mera skit.

2 gillningar

Url:en borde ha varit https://bankid-stöld.com

1 gillning