Apple in 2021: The Six Colors Report Card

Jason Snell som driver Six Colors har under några år skickat ut ett frågeformulär till folk i branchen som följer Apple.
Dom får svara på hur dom tycker Apple presterat både när det gäller hårdvara och mjukvara.
Men även relationen med utvecklare och miljöaspekter.

En del att läsa om man vill men det går även att få en snabb överblick i diagrammen.

1 gillning