Ändrad konstruktion för låshus till Yale Doorman L3

Från sajten:
image

Yale har infört en ny variant av låshuset för samtliga versioner av Yale Doorman L3. Informationen finns tillgänglig på deras hemsida och är bra att känna till.

Via produktsidan för Yale Doorman L3 meddelas nu att företaget inför en ny variant av låshuset. Detta gäller för alla deras versioner av L3 och ändringen trädde i kraft den 17 maj 2021. För dig som konsument innebär detta att det kommer att finnas två versioner på marknaden under en övergångsperiod. Så här skriver de på hemsidan:

Skillnader som slutanvändaren kan upptäcka

  • I låst läge är handtaget spärrat och går inte att trycka ner. Denna typ av funktion går att känna igen från många andra av Assa Abloys låshus, exempelvis 510. På så sätt vet man direkt om dörren är låst utan att behöva trycka ner handtaget.
  • Låsfunktionen är omkonstruerad vilket gör att man kan uppleva ett annat ljud. Vid låsning har man tidigare hört ett ljud som kan upplevas som klickande. Det nya ljudet upplevs mer som surrande.

Dessa två förändringar kommer sammantaget göra att låshuset får en mer robust låsfunktion.

  • Enklare nödöppning – när vredet roterats 90 grader för att genomföra nödöppning går det att trycka ner handtaget utan att vredet behöver hållas kvar i denna position.

Skillnad vid installation

I det nya låshuset används en genomgående roddare för vredet. Detta gör att roddaren blir mindre känslig för felkapning och risken för att behöret blir ”stående” på vredpinnen minskar.

Källa: Yale