Ändra typsnitt i dokument (Word, Pages, Mac o PC)

Har sett att man i Word på PC kan markera en texten i ett dokument och sedan skrolla över de olika typsnitten så byts typsnittet ut direkt i dokumentet. På så sätt går det fort att hitta ett lämpligt typsnitt för det aktuella dokumentet. Har inte hittat denna funktion på min Mac för Word, ej heller i Pages. Finns det någon inställning, som jag missat, som ger den här funktionen?