Ambi Climate kastar in handduken

Från sajten:
image

Företaget bakom luftvärmepumpsstyrningen Ambi Climate meddelar att tjänsten upphör. Därmed blir även hårdvaran värdelös för alla användare.

Ambi Climate är ett av företagen som lanserade produkter som gjorde luftvärmepumpar smartare. För några år sedan recenserade vi just Ambi Climate Mini och gillade produkten men nu meddelar företaget att de lägger ner det hela. För användare innebär detta att de får se sig om efter en ny lösning för att styra sin luftvärmepumpar. Orsak till att Ambi Labs lägger ner är att kostnaderna är för höga för att kunna fortsätta utveckla sina produkter för de smarta hemmen.

Alla tjänster kopplade till Ambi Climate-produkter upphör att fungera den 31 mars 2024. Efter denna datum blir det omöjligt att logga in på sitt konto och använda sina produkter. Har man data som man önskar få exporterad går det att ansöka om detta via en länk på deras hemsida. Användare som köpt produkter under de senaste 24 månaderna kan få viss ekonomisk kompensation.

För dig som vill fortsätta ha en smart luftvärmepump så finns det alternativ från såväl Sensibo som Tado.

Källa: Ambi Labs