Zoom utökar sin plattform med verktyget AI Companion

Från sajten:
image

Zoom AI Companion är ett nytt verktyg som ska fungera som en hjälpande hand. Verktyget baseras på artificiell intelligens och ska stärka produktiviteten.

Zoom utökar nu sin plattform med verktyget AI Companion som baseras på artificiell intelligens där syftet är att stärka såväl produktiviteten som samarbetsförmåga. Zoom-användare kan med hjälp av AI Companion framöver effektivisera arbetsflöden och få mer tid att utföra de viktigaste arbetsuppgifterna.

Zoom AI Companion ersätter den tidigare Zoom IQ-lösningen men ska fortsatt vara användarvänligt. Användare ska nu kunna få hjälp med att förbereda möten, svara på e-post samt mycket annat vilket ska effektivisera arbetsdagar och samarbeten med hjälp av AI. Verktyget är utformat så att organisationer snabbt ska kunna driftsätta och integrera det i vardagliga rutiner.

AI Companion kommer att utvecklas ytterligare under hösten. Bland annat blir det då möjligt att kunna formulera e-postmeddelanden med rätt tonläge och längd, samt sammanfatta meddelanden som ger Zoom-användare överblick över deras dagliga arbete. Det ska även komma en funktion som kan avsluta meningar och besvara meddelanden. Extra bonus blir också att verktyget kan generera idéer på en digital whiteboard och organisera dessa i kategorier.

Källa: Pressmeddelande