Volkswagen börjar återvinna sina bilbatterier

Från sajten:
image

Volkswagen slår upp portarna på sin anläggning för batteriåtervinning, de vill ta totalt ansvar för miljöpåverkan av sina batterier.

Det förväntas inte vara full fart på batterireturerna förens om 10 år men Volkswagen inför nu ett pilotsystem i Salzgitter för att kunna starta återvinningen av batterier. De batterier som kommer in undersöks och har de kraft nog för att lagra energi så får de leva vidare i Volkswagens energilagring och laddsystem. Annars bryts det ned och återvinns och dyrbara råvaror som litium, nickel, mangan, kobolt och aluminium kan återanvändas. Samtidigt är målet att koppar och plast ska kunna återvinnas till 90% i anläggningen.

Istället för att smälta ned materialen så mals det och lagras för att skapa vad som kallas det ´svarta pulvert´ som ger en blandning av råmaterial som är en viktig ingrediens för att skapa nya batterier. Separeringen av de olika materialen sker med vatten och processen räknas kunna spara 1,3 ton per 62 kWh batteri.

“Forskning visar att återvunna batteriråvaror är lika effektiva som nya. I framtiden har vi för avsikt att stödja vår produktion av battericeller med det material vi återvinner. Med tanke på att efterfrågan på batterier och tillhörande råvaror kommer att öka drastiskt kan varje gram återvunnet material bli till nytta,” berättar Mark Möller, chef för Technical Develpment & E-mobility.

Via: Volkswagen Pressmeddelande.

1 gillning