Voi inleder samarbete med Autoliv kring nollvision för olyckor

Från sajten:
image

Voi inleder samarbete med Autoliv i linje med nollvisionen för olyckor.

Under 2021 publicerade Voi sin första säkerhetsrapport och tog sig an ett nollvisionsmål. Detta går ut på att arbeta för att eliminera alla allvarliga skador och dödsfall kopplade till tjänsten fram till 2030. I linje med nollvisionen inleder Voi nu ett forskningssamarbete med det trafiksäkerhetsföretaget Autoliv och med bidrag från Vinnova. I forskningsprojektet utreds olika trafiksituationer med hjälp av gatukameror och datasensorer som initialt testas på 20 elsparkcyklar i Göteborg från juni till december 2022.

Förstudien som Autoliv genomför ökar förståelsen för användarbeteendet, för interaktionen mellan de som åker med elsparkcyklar och övriga trafikanter samt för olyckor eller allvarliga incidenter. Voi utvecklar den hårdvara som fästs på de 20 elsparkcyklar som används för datainsamlingen. De nya modulerna på elsparkcyklarna som ingår i testet är mycket små och kommer inte att påverka körbeteende i trafiken. Kunder som använder dessa elsparkcyklar kommer efter avslutad resa att få frågan om de vill fylla i ett formulär så att data avseende demografi och resan kan analyseras ytterligare.

VoiCam

De preliminära resultaten i testerna kommer att kunna användas i ett mer omfattande uppföljningsprojekt för att stödja utvecklingen av system för att förebygga olyckor, utvärdera säkerhetslösningar och förbättra väginfrastruktur.

Totalt sett genomfördes det förra året 26 miljoner resor med elsparkcyklar i Sverige. Branschens samlade statistik visar att antalet olyckor inte har stigit i samma takt som antalet resor och resta kilometrar. Här ser Voi en stor potential i att möjliggöra att välja bort bilen och tjänsten är också ett komplement till kollektivtrafiken, för resorna första och sista biten till olika platser.

Källa: Pressmeddelande