Vinnarna av BRAVEN-högtalare utsedda!

Från sajten:
https://teknikveckan.com/vinnarna-av-braven-hogtalare-utsedda/


image

Nu har vi utsett vinnarna av de två BRAVEN högtalarna vi lottat ut.

Vi gratulerar vinnarna och ber er svara på vinnarmailen ni fått. Vi kommer att fortsätta lotta ut saker framöver så för att inte missa något så kom ihåg att prenumerera på våra olika kanaler.
Insta­gram & YouTube

BRV‑X / 2
Bravens BRV‑X / 2 är en ordentligt vat­ten­tät his­to­ria. Om du skulle tap­pa den i vat­ten så klarar den det­ta med bravur. Den är näm­li­gen IPX7-klas­sad vilket bety­der att den klarar av att över­l­e­va en meter under vat­ten i upp till 30 minut­er vilket antagli­gen inte behövs för att den fly­ter.
Pris: 1190kr

BRV-MINI
Min­st­ing i syskon­skaran är med sina 20W inte att under­skat­ta. Den ljud­er till­räck­ligt bra för att kun­na liva upp den min­dre grillfesten eller pick­nick­en. Även den den här krä­mar ur sig 18h musik­spel­ning och är en hög­ta­lare som fly­ter och har en IPX7 klass­ning.
Pris: 495kr

20 Watt på minin :thinking: