Vid klistra in, hoppar bakåt ett steg?

Jag har haft Mac i många år nu. En sak jag stört mig på från första dagen är att när man ska klistra in hoppar markören tillbaka ett steg. Varför är det så? Går det att undvika?

Vad menar du med hoppar tillbaka ett steg? Att markören ställer sig före sista tecknet?

1 gillning

Frågan var illa formulerad. Det gäller OS X och jag använder styrplattan, inte kortkommandon.

Det jag är ute efter är helt enkelt hur man klistrar in ett eller flera ord i en mening på enklast sätt.

Om jag ställer markören där jag vill ha inklistringen ställer jag markören precis innan fösta bokstaven i det ordet. Då slutar det alltid med att antingen blir ordet jag ställt markören framför markerat(och byts ut mot inklistringen) eller så hoppar så att säga markören tillbaka och ställer sig efter sista bokstaven i föregående ord. Resultatet blir att antingen byts ordet efter markören ut mot inklistringen eller så slås ordet inan markören ihop med inklistringen. Jag hittar alltså inget sätt att klistra in ett ord mellan två ord utan att använda mellanslag eller att ordet i urklipp innehåller space både före och efter.

Som exempel, jag vill redigera meningen “Jag gillar Bubblan mycket.” :
Om jag nu vill klistra in väldigt före ordet “mycket” ställer jag markören precis innan “mycket”. Då ersätts ordet “mycket” med ordet “väldigt”. Här kan jag tycka att det är ologiskt att ordet “mycket” byts ut. Vill jag att ordet ska bytas känns det mer logiskt att markera det först. Nu sker ju en markering om jag ställer mig precis innan första bokstaven. väldigt

Om jag ställer markören precis efter “Bubblan” blir resultatet en total sammanslagning, Bubblanväldigmyckett. Här finns det ingen logik i vad som händer.

Ser jag till att jag har space innan ordet väldigt och ställer mig precis efter “Bubblan” så slås väldigt ihop med “mycket”. väldigtmycket. Det här tycker jag är helt ologiskt.

Om jag gör ett extra mellanslag mellan “Bubblan” och “mycket” och ställer markören mellan orden så skrivs allt ihop. “Bubblanväldigtmycket”. Detta känns också ologiskt.

Om jag har space både innan och efter ordet väldigt fungerar det att klistra in det utan ihopskrivning.

Jag tycker helt enkelt att det är för krångligt, att alltid behöva se till att jag har space på båda sidor av det jag vill klistra in känns onödigt. Varför är det så, finns det något enklare sätt att lösa inklistringen via styrplattan?

Jag har försökt återskapa det du beskriver på min mbp men lyckas inte.
Är det så här du går tillväga? Screen-Recording-2020-02-22-at-18.32.21

Vilket program rör det sej om?