Vågen Withings Body Pro 2 kan upptäcka diabetes

Från sajten:
image

Med hjälp av smart teknik i den nya vågen från Withings ska diabetes kunna upptäckas. Vågen ansluts till mobiltelefonen som sedan skickar data till sjukvården.

Franska företaget Withings har presenterat en ny version av sin smarta våg. Withings Body Pro 2 ska kunna upptäcka tidigare tecken på diabetes samt utvärdera risken för komplikationer.

Med hjälp av olika receptbelagda moduler kan vågen detektera olika kroniska sjukdomar samt risker med dessa. Diabetesmodulen övervakar elektrokemisk hudkonduktans som ofta drabbar fötter hos diabetiker.

Withings Body Pro 2 ansluts till användarens mobiltelefon som kan skicka data till dennes vårdteam. En användare känns igen via funktionen ProgramMemberID som säkerställer att rätt person hanteras. Det finns inget pris på produkten ännu eftersom den främst är tänkt att tillhandahållas via sjukvården. Mer information finns att läsa på hemsidan.

Källa: Macrumors