Vad är IP-klassning?

Vi skriver ibland om så kallad IP-klassning och här kommer en förklaring. IP står för “Ingress Protection Code” eller “Kapslingsklassning” på svenska och visar genom den efterföljande koden hur skyddad en produkt är mot damm och väta.

Den första siffran efter IP stipulerar dammskyddet och den andra skyddet mot väta. Om en produkt är skyddad mot väta men inte damm används ett X i stället, till exempel IPX8 för något som klarar att sänkas ner i vatten men som i övrigt inte är skyddat uppe på torra land.

När det kommer till damm är ger IP5X dammskydd medan IP6X ger totalt skydd mot damm. Lägre siffror i det sammahanget ger inte skydd mot damm utan handlar om exempelvis petskydd på kontakter och liknande.

Vatten-skyddet börjar dock från 1 upp till 8.

  • IPX1 Droppskyddat: Vatten droppar vertikalt över provföremålet i 10 minuter (motsvarar 1 mm regn per minut).
  • IPX2 Droppskydda: 15° snett infallande vattendroppar faller mot provföremålet i 10 minuter (motsvarar 3 mm regn per minut).
  • IPX3 Strilsäkert: Vatten strilas över provföremålet i 5 minuter med 0,7 liter per minut med trycket 80 – 100 kPa.
  • IPX4 Striltätt: 10 liter vatten per minut strilas över provföremålet i 5 minuter med trycket 80 – 100 kPa.
  • IPX5 Spolsäkert: 12,5 liter vatten per minut spolas med 30 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 15 minuter.
  • IPX6 Spoltätt: 100 liter vatten per minut spolas med 100 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 3 minuter.
  • IPX7 Vattentålig: 30 minuter nedsänkning till ett djup av 1 m mätt vid botten av anordningen, om anordningen är högre än 85 cm, ska det vara minst 15 cm till toppen av anordningen.
  • IPX8 Tryckvattentätt: Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m.
  • IPX9K Högtryckstvättning: Vatten som spolas med högt tryck runt hela objektet får inte ha skadlig inverkan.

Tidigare var mobiltelefoner oftast IP58-klassade medan de numera är ännu tåligare och landar på IP68.

På grund av att telefoner kan bli skadade eller att de interna skydden kan bli sämre av ren ålder ses IP-klassning som en förbrukningsvara och vätskeskadade telefoner går sällan på någon form av garanti.

IP-klassningen baseras också endast på rent vatten - inte läsk, inte öl och inte ens saltvatten i havet.

2 gillningar