Undersökning visar hur ofta iPhone-användare byter telefon

Från sajten:
image

En ny undersökning visar att yngre konsumenter är mer benägna att uppgradera till en nyare modell.

Undersökningen av CIRP visar att de högsta andelarna av senaste iPhone-modeller (mindre än ett år gamla) finns i åldersgrupperna 18-24 år och 35-44 år. Samma åldersgrupper hade också de högsta andelarna av iPhone-modeller som var mellan ett till två år gamla. De yngre konsumenterna är dock inte lika angelägna att reparera eller byta ut en trasig iPhone som äldre användare. Troligtvis för att den äldre åldersgruppen sitter på mer disponibel inkomst än de yngre.

Enligt undersökningen så bedöms yngre konsumenter vara mer beredda på att betala månatliga kostnader för att uppgradera till en nyare iPhone. CIRP skriver även att de yngre är mer medvetna om värdet av att byta in en relativt ny modell mot den senaste för att minska priset för en ny iPhone. Undersökningen visar att intresset för att uppgradera till en nyare iPhone är ungefär lika högt i åldersgrupperna 18-54 år och sjunker kraftigt för konsumenter som är över 65 år.

Via: 9to5mac