Undersökning visar hur mycket snabbladdning påverkar batterihälsan

Från sajten:
image

Tyska Aviloo har undersökt hur snabbladdning påverkar batteriet på elbilar med körsträckor upp till 10 000 mil och 20 000 mil.

Undersökningen genomfördes på 160 elbilar som alla hade kört mellan 8000 och 10 000 mil. Aviloo kom fram till att elbilar som snabbladdats ofta hade degraderat batteriet med 7,5 procent mer jämfört med de elbilar som snabbladdats mer sällan.

Aviloo gjorde en liknande undersökning förra året där de analyserade 22 elbilar som hade kört mellan 19 000 och 20 000 mil. Då kom de fram till att 73 procent av batterikapaciteten återstod efter frekvent snabbladdning. För elbilar som hade snabbladdats mer sällan fanns istället 90 procent kvar av batterikapaciteten. Aviloos slutsats är att frekvent snabbladdning kan påverka batteriets hälsa från start och fortsatt snabbladdning ökar degraderingen jämfört med elbilar med mindre snabbladdning.

De rekommenderar att du enbart snabbladdar när det är nödvändigt om du vill bevara batteriets hälsa. Aviloo planerar att fortsätta övervaka snabbladdning av elbilar för att se hur det påverkar batterierna i framtiden.

Via: Allt om elbil

Sen med de nya ”bil till nät”-funktionen så kommer batterier att degraderas ännu snabbare.
Kan dock tycka att 90% kvar av kapaciteten är bra efter 20000mil och vanlig laddning.
Blir intressant att följa utvecklingen.