TV-valet 2021

Från sajten:
image

När det kom­mer till Tv-appa­rater så är det ingen min­dre än Thomas Ytter­berg som besit­ter den senaste kun­skapen. Han får under led­ning av Thor och Peter reda ut vad som gäller för året 2021 och om det är hiss eller diss att tv-appa­ra­ter­na blir mer och mer utrustade med inbyg­g­da funk­tion­er från andra tillverkare.


Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

1 gillning