Tjänsten Eliq Online upphör den 1 februari

Från sajten:
image

Tjänsten Eliq Online kommer att upphöra den 1 februari 2023. Produkten har under många år använts för att mäta elförbrukning i hemmet.

Eliq var en produkt som dök upp på svenska marknaden för ganska många år sedan. Långt för andra produkter för att mäta din elförbrukning som exempelvis Ikea Sparsnäs och Tibber Pulse. Nu meddelar företaget via ett mejl till sina användare att tjänsten upphör den 1 februari i år. Produkten slutade säljas 2018 och Eliq har fortsatt erbjuda stöd tjänsten efter detta. Nu är det slut då större uppgraderingar av databaserna skulle behövas vilket i förlängningen skulle innebära en total ombyggnad av tjänsten.

För de som fortfarande använder tjänsten blir det möjligt att exportera sin data före den 1 februari. Instruktioner för hur detta görs finns med i mejlet som har skickats ut till berörda användare. Observera att all data raderas den 1 februari och därefter finns ingen möjlighet att återskapa denna.

I mejlet framkommer också att Eliq sedan en tid tillbaka samarbetar med Schneider Electrcic och deras energistyrningssystem Wiser. Under de kommande veckorna kommer Schneider lansera ny funktionalitet till Wiser-systemet med möjlighet att mäta och styra energiförbrukningen i realtid. I samband med denna lansering tillkommer även ny funktionalitet i Wiser by SE-appen som bygger på Eliq’s tjänster såsom exempelvis uppskattad nedbrytning av hushållets totala förbrukning, jämförelser med liknande hushåll samt tips och råd kring energibesparande åtgärder baserade på just ditt hushålls profil och förbrukning.

Själv var jag en trogen användare av Eliq från det att produkten lanserades men gav upp efter ett par år när de började samarbeta med LifeSmart. Har du själv använt produkten eller använder du den fortfarande?

Har kört Eliq i 7 år, kommer sakna den, men har nu köpt Homewizards P1 elmätare via hanporten fungerar bra.

Misstänkte att det var på gång. Har använt Eliq sedan 2013 och vill nu exportera all data men jag har inte fått något mejl om hur det ska gå till. Försökte med Eliq support men ingen hjälp. Finns det någon som kan skicka mig info om hur jag exporterar min värdefulla data sedan 2013.

Har själv använt Eliq sedan 2016 och vill exportera ut allt data. Tyvärr verkar det inte gå att få ut all data. Enligt dokumentationen som Eliq skickade ut när de meddelade att tjänsten stängs ner, är det endast förbrukningen per dag och var 6 minut som exporteras till Excel. Går endast att exportera ut 31 dagar åt gången.

Det går däremot att få ut förbrukning med utomhustemperaturen om du har aktiverat accesstoken på din sida för åtkomst till API. Där det går att hämta ut data för intervallen day, hour och 6min, där utomhustemperaturen följer med i day och 6min. Inte listat ut än hur jag bäst hämtar in datan från webbläsaren mer än att provat kopierat in varje hämtning i ett txt-dokument. När det gäller data för day går det nästan att hämta hem 1 år åt gången. När det gäller data för 6min blir intervallet för stort om jag försöker för längre period en dag. Vilket kommer ta evigheter att hämta in manuellt.

Ex på data:
https://my.eliq.io/api/data?accesstoken=XXXXX&startdate=2023-01-01&enddate=2023-01-03&intervaltype=day&channelid=XXXXX

Ger resultatet:
{"channelid":XXXXX,"startdate":"2023-01-01T00:00:00","enddate":"2023-01-03T00:00:00","intervaltype":"day","data":[{"avgpower":3179.0,"energy":76289.0,"temp_out":-2.0166666666666666,"time_start":"2023-01-01T00:00:00","time_end":"2023-01-02T00:00:00"},{"avgpower":3551.0,"energy":85233.0,"temp_out":-1.4333333333333353,"time_start":"2023-01-02T00:00:00","time_end":"2023-01-03T00:00:00"}]}

Annat exempel:
https://my.eliq.io/api/data?accesstoken=XXXXX&startdate=2023-01-01T00:00:00&enddate=2023-01-01T00:30:00&intervaltype=6min&channelid=XXXXX

Ger resultatet:
{"channelid":XXXXX,"startdate":"2023-01-01T00:00:00","enddate":"2023-01-01T00:30:00","intervaltype":"6min","data":[{"avgpower":2840.0,"energy":284.0,"temp_out":null,"time_start":"2023-01-01T00:00:00","time_end":"2023-01-01T00:06:00"},{"avgpower":2899.199951171875,"energy":289.91998291015625,"temp_out":null,"time_start":"2023-01-01T00:06:00","time_end":"2023-01-01T00:12:00"},{"avgpower":2940.0,"energy":294.0,"temp_out":null,"time_start":"2023-01-01T00:12:00","time_end":"2023-01-01T00:18:00"},{"avgpower":2710.588134765625,"energy":271.05880737304688,"temp_out":null,"time_start":"2023-01-01T00:18:00","time_end":"2023-01-01T00:24:00"},{"avgpower":2710.588134765625,"energy":271.05880737304688,"temp_out":null,"time_start":"2023-01-01T00:24:00","time_end":"2023-01-01T00:30:00"}]}

Kan vara fler som letar tips på att exportera ut datan från Eliq Online eller har andra bättre tips på lösningar.

Letar själv efter någon ersättare för Eliq Online, blir antagligen någon P1 mätare så ska kolla närmare på Homewizards P1 elmätare.