The Verge finns nu i din smart TV

En app för att kolla på recensioner och allt annat The Verge producerar.