Termometer

Någon som kan rekommendera en bra termometer för att möta kroppstemperaturen via örat? Misstänker att de avsedda för öronmätning är de bästa när man ställer precision i förhållande till smidighet ?

3 posts were merged into an existing topic: Febertermometer?