Teknikveckan Podcast - "Så kan BankID minska bedrägerierna"

Från sajten:
image

Thor och Peter går igenom bedrägerier­na som pågår med BankID, vad att göra och att inte göra. Peter har förslag på hur BankID kan göra för att min­s­ka bedrägerier­na.

Thor är upprörd över ryk­ten om att Apple ska byg­ga in en funk­tion i Apple Watch som varnar för panikat­tack­er och går igenom var­för det här är en rik­tigt dum idé.

Med bom­bastiska jäm­förelser så går Peter igenom framti­den för PS5 och Xboxs kom­mande kon­sol­er.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

1 gillning

4 inlägg har sammanfogats med ett existerande ämne: Officiella tråden för Teknikveckanpodden