Tal till text

Hey gang!

Säg att jag har en MP3-fil med talat ljud, på svenska, t.ex Sommar i P1, och jag vill transkribera det till text, finns det mjukvara som kan leverera den lösningen?

Sett den frågan på andra ställen och svaret har varit njae.
Dvs det finns men ingen som gör ett bra arbete.

1 gillning