Synskadades riksförbund startar relevant och konstruktiv kampanj om cyklar och elsparkcyklar

Från sajten:
Synskadades riksförbund startar relevant och konstruktiv kampanj om cyklar och elsparkcyklar | Teknikveckan


image

Synskadades Riksförbund vill påminna oss som kör elsparkcyklar och cyklar att parkera dem så att de inte hindrar framkomligheten. För att vara ett inslag i debatten om elsparkcyklas vara eller icke vara är det ett ovanligt konstruktivt sätt – man går helt enkelt ut och markerar de elisar som står i vägen för framkomlighet.

På webbsidan för kampanjen Gata för Alla kan vi läsa att 3 av 10 synskadade undviker att gå ut på grund av att de känner sig otrygga i gatumiljön.

När elsparkcyklarna dök upp på våra gator var det plötsligt väldigt många i allehanda lokala Facebook-grupper som fick ett ökat intresse för synskadades stadsmiljö. Men problemet gäller förstås alla ting som står dåligt placerade på gånggator.

Problemet med elsparkcyklar i synnerhet är emellertid att de har tämligen dåliga ställ och ramlar även av av ganska lätt vind. De har också svårt att stå på exempelvis en gräsmatta bredvid trottoaren.

Via Feber.

Man kunde ha planerat bättre innan man införde detta. En del politiker är lite impulsiva av sig.

Det är helt och hållet ett marknadsdrivet införande - inga politiker har varit inblandade. Förrän efteråt när man börjat i vissa städer försöka strukturera upp var de kan stå och så vidare.

Men de räknas som cyklar, så det finns inget lagmässigt sätt att bestämma över just elsparkcyklar utan det är övergripande hur cyklar hanteras i en stad.

1 gillning

I stockholm har det varit specifika ställ för vanliga cyklarna som hyrs via sthlms-stad så det har inte varit sådana problem. Vad gäller el-sparkcyklarna så har man inte anordnat platser. Även om det anordnas platser så har jag svårt att tro att folk beger sig till en särskilt plats för att lämna en el-sparkcykel vars laddning har tagit slut.

Exakt, cyklarna var nämligen upphandlade av Stockholm Stad.

Sparkcykelbolagen har bara satt ut dem.

Sparkcykelapparna har stöd för att det inte får att avsluta bokningen på vissa ställen så visst går det att lösa med lite dialog.

Vad menar du med inte får avsluta bokningen på vissa ställen?

Appen säger att du inte kan avsluta bokningen utan måste flytta din elsparkcykel till ett annat ställe längre bort.

1 gillning

Frågan e varför dom änns bryr sig … dom kan ju inte änns se dom … :zipper_mouth_face:- hittar ut själv :raising_hand_man:t2:

1 gillning

Unknown

1 gillning

I Paris är det nu förbjudet att parkera sin el-sparkcykel på trottoaren. Man får i stället parkera på bil eller motorcykels-parkeringsplatser. Det skulle inte fungera i centrala sthlm eftersom det finns knappas några parkeringsplatser kvar.

Gick in i dörrposten :innocent: