Svenskt skogsbruk

Jag pratar om groten. Veden som tas ut för privat bruk kommer sällan från kalaverkningarna. Som regel köps den in av skogsbolagen också.
Det du skriver ger sken av att allt är bra och inget behöver förändras.

Tycker att du uttalar dig lite väl självsäkert. Om det inte vore lönsamt i god omfattning, varför skulle bolag då vilja driva skogsbruk så? Finns ingen rim och reson i det. Mer kan man läsa via Silvaskog.

Sedan kanske det inte är så svårt att få bättre ekonomi i kalhyggesavverkning eftersom det går till på det här viset.

(Naturskog = ej rörd skog upp till 150 år).

1 gillning

Denna typ av skogsbruk gör det väl också lönsammare med kalhyggesavverkning. Ruffel och båg.

5 års studier, en magister i skogshushållning ska väl vara till någon nytta :wink:.
Silvaskog är ett företag som tar betalt av skogsägare för att hjälpa dem med kontinuitetskogsbruk.
Jag är inte emot den typen av skogsbruk, jag säger bara vad som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv. Alla skogsägare har inte ekonomin i första rummet, vissa kanske vill ha en trevlig svampskog eller vissa väljer att inte avverka sina gamla bestånd för de uppskattar fågellivet just där. Det är fritt upp till dem att göra så.
Det finns lika många målbilder dom det finns skogsägare (över 300.000 enskilda)

“Ekonomiskt, sett till skogstillväxt samt skörd av virke och biobränslen, är dock hyggesbruket överlägset de hyggesfria alternativen, vilket framgår av flera rapporter på området”, säger Johan Sonesson, seniorforskare.

Här finner du mycket matnyttig forskning
Skogforsk

3 gillningar

Eftersom det går till på det här viset? Isolerade händelser och dessutom från en källa du själv inte uppskattar? :sweat_smile:

1 gillning

Nix. Det mest lönsamma ur produktionssynpunkt är att låta träden växa 10–20 år över LSÅ (lägsta slutavverkningsålder) då har den löpande tillväxten korsat medeltillväxten i nedåtgående trend. Att avverka vid LSÅ går man miste om massa tillväxt.
Sen är det riktigt illa att man bryter mot lagen i vissa fall

Nu lägger du ord i munnen på mig.
Allt är inte bra, det finns massvis med förbättringar att göra. Men de har blivit bättre än hur det var på 70-och 80-talen.

Groten är grenar och toppar, detta gör mer nytta för uppvärmning i värmeverk än att det ligger och bryts ner på ett hygge, CO2n släpps ut i vilket fall som helst.
Den döda veden är boträd för bland annat hackspettar men även andra vedlevande organismer.

En liten burn :grin::wink:

1 gillning

Måste ju meddela att jag inte bara sitter och fabulerar ihop saker, finns en viss bakgrundskunskap. :nerd_face:
En magister i skogshushållning blandat med naturvårdsinriktad skogsskötsel dessutom :sunglasses:

4 gillningar

Och så kanske en licentiat om äppelträd ovanpå det? :smiley: :wink:

1 gillning

Hur isolerat det är kan vi knappast veta. Vad det är för fel på källan vet jag inte.

Det vore väl konstigt om bolaget inte drevs av ekonomi att göra så? Varför skulle de annars göra så? Det är kul?

Äppelodling och inläsning om det har bara varit ett fritidsintresse :nerd_face:.

Ja, Silvaskog tjänar på att hjälpa skogsägare att sköta skogen på annat sätt än konventionellt trakthyggesbruk. Det är inte mest ekonomiskt för skogsägarna. Jag säger inte att det är fel, säger bara att det inte är bäst ekonomiskt. Allt är inte svart eller vitt i skogen, se bara på björkarna :nerd_face:

Trakthyggesbruk är det mest ekonomiska och det kan läsa artiklarna som finns i länken :grinning:

Jaha, fast du svarade på inlägget där Sveaskog avverkar naturskog. Trodde du menade den länken.

Kring avverkning av naturskog skrev jag att det var en isolerad händelse.

Blir lite rörigt, tycker jag, med svarsordningen, för min del. Sorry.

Då tolkade jag dig fel vilket jag ber om ursäkt för.
När det gäller groten så är det dumt att ur en näringssynpunkt ta bort den från hyggena. Det var prat om att man skulle återföra askan av den anledningen men tyvärr är det bara en liten del av den som återförs.
Även om det i enstaka fall finns en risk för övergödning. Det försvårar även i viss mån återplantering att ha den kvar men ger samtidigt de nya plantorna skydd från konkurrens och näring.
I mitt förra inlägg så försvann infon om att det var ett svar. Därför som mitt förra inlägg är raderat.

1 gillning

”Med groten tas också näringsämnen ut. Vid slutavverkning är det normalt inget problem, då frigörs ändå mycket näring från marken. Bränsleuttag i röjning och gallring kan dock ge tillväxtförluster som kan behöva kompenseras med askåterföring och gödsling.”

skogskunksap

Det är viktigt att komma ihåg att det är långt ifrån alla avverkningar man tar GROT ifrån. Mindre än 100km till värmeverk kan man se som en tumregel för när det är ekonomiskt försvarbart att ta ut GROT.
Sen är ju frågan vad man ska mata fjärrvärmenätet med istället. Att importera avfall och elda detta istället (som exempelvis Västerås gör) är inte ett bra alternativ.