Svenskt skogsbruk

Vetenskapens värld - Slaget om skogen
Mailade precis SVT då jag fick nog:

Hej SVT.
I vetenskapens värld serie ”Slaget om skogen” presenteras faktafel gång på gång, kritiker mot svenskt skogsbruk får stå oemotsagda i programmet.
En ensidig bild visas. Jag hade högre tankar om vetenskapens värld och att man faktakollar det man publicerar.
Nu hade det varit klädsamt med svar på kritiken från Skogforsk, LRF och Skogsstyrelsen med tillhörande rättelser.
Hemskt att man som skattebetalare är med och finansierar dessa fabuleringar.
Det omkullkastar trovärdigheten för SVT…

LRF

Skogforsk med fakta

Skogsstyrelsen

4 gillningar

Tror jag måste ta och se programmet. Tråkigt om den är ensidig. Däremot så kan inte säga att jag är särskilt för dagens skogsbruk där det är kalaverkning med återplantering av enbart barrträd som gäller.
Vill man gör något annat så blir man idiotförklarad så det med att det planteras en mer varierad skog idag mot på exvis. 80-talet håller jag inte med LRF om. Inte oväntat från lobbyister.
Det som skiljer nu mot då är att återplanteringen är bättre men det har snarare resulterat i att de gamla hyggen har en större variation av trädslag än de lite nyare.

1 gillning

Rätt trädslag på rätt plats är viktigt att ha med sig i huvudet. Tyvärr har industrin i framförallt södra Sverige drivit på att det ska vara gran på marker som lämpar sig för andra trädslag. Lövträd slår upp ändå. Man har börjat spara mer naturligt föryngrat löv då detta fungerar som föda för klövvilt (dvs de skonar gran och tall)
Gudrun är ett praktexempel på hur illa det kan gå.
Men hyggena idag är betydligt mindre till storleken än de från 80-talet, mer hänsyn med trädgrupper och kantzoner mot myrar och vattendrag idag. Dessutom lägger man igen dikade våtmarker för att minska utsläppen av växthusgaser, nämns ingenting om det.

1 gillning

Rätt trädslag på rätt plats har man långt kvar till i Jämtland. Gran är det dominerade trädslaget och att lövträd sparas är det så där med. Man kan se någon stackars björk stå kvar. Att man lägger igen diken är bra om det sker men man kör ju upp nya med maskinerna som får vara kvar.

En sak som miljörörelsen har svårt för att ta till sig de långa omloppstiderna i skogen. De skogarna som kommer till från hyggen gjorda idag kommer innehålla mer naturvärden än de skogar som ska andra-gallras eller slutavverkas idag. På 70-och 80-talen dammsög man skogarna på död ved. Idag lämnar man kvar naturvärdesträd och högstubbar för att gynna arter.

1 gillning

Idag dammsuger man också skogen på död ved för att elda upp den. Är det så stor skillnad mot hur det var förr?
Märks inte heller någon större skillnad på körskador nu och då. Har snarare blivit värre tack vare att maskinerna har blivit större och tyngre.

Edit: jag säger inte att miljörörelsen har rätt men skogsindustrin är några änglar som du vill utge dem för att vara. Att säga att det är bättre nu än förr betyder inte att det är bra som det är nu.

Jag försöker inte ge sken av att de är änglar, jag vill ge en nyanserad bild som inte SVT gör.
Körskador är tråkiga och har med dålig planering att göra.
Dammsuger på dödved för eldning, menar du GROTen som går till värmeverken eller veden som privata skogsägare använder för husbehov?

I vetenskapens värld får välkända kritiker mot skogsbruket stå oemotsagda plus att man fabulerar fakta i programmet vilket är helt galet.

Trist att svenskt skogsbruk är så konservativt. Inte ens om de kan tjäna mer pengar vill de överge kalhyggesmodellen.

Ja om folk bara visste vilken mäktig och framförallt konservativ skogsindustri vi är har i det här landet.

Yep, pratar man med representanter för skogsindustrin så blir man idiotförklarad om man vill göra nåt annat med sin skog än att totalavverka den.

Härligt att SVT inte nämner den stora mängden forskning som visar motsatsen, att Lübeckmodellen inte är mer lönsam.
Däremot kan jag hålla med om man som skogsägare bör ha större frihet hur man ska bruka som skog, dvs skogsvårdslagen skulle behövas skrivas om

11% av Sveriges exportvärde snyter man inte bara ur sig sådär :nerd_face:

Du får på tafsen om du anklagar SVT för någonting! :wink:
Skämt åsido, är den lika lönsam då?

1 gillning

Inte ens det :nerd_face:. Mycket högre drivningskostnader.
Från slutsatsen under kapitlet ekonomi ”Generellt ger dock de hyggesfria alternativen oftast lägre men ibland likvärdig ekonomisk avkastning som kalhyggesbruket.”
hyggesfritt från SLU

Du är inte ensam om att reagera.

Men det där är ju bara raljerande sörja…

2 gillningar

Jag mejlade reportern och fick svar:

”Jo det finns flera forskare som menar att kostnaderna skulle öka med kontinuitetsskogsbruk. En av dem är Rolf Björnheden från Skogforsk som uttalar sig i artikeln.
Men det finns också många som säger att skogsägare kan tjäna på att övergå till kontinuitetsskogsbruk. Se Vetenskapens Värld på måndag så får du höra mer.”

Jag får väl göra det!

1 gillning

Du kan kalla det vad du vill. Finns länkar till både LRF och skogsvårdsstyrelsen som är intressant.

Det är skillnad på ”många som säger” och vad forskning visar. Lars Lundqvist på SLU är en som forskat länge på kontinuitetskogsbruk, han kommer fram till minskad volymproduktion och minskade intäkter.
De som påstår att kontinuitetskogsbruk ger bättre ekonomi uttalar sig på känsla, finns ingen forskning som visar på det.

Håller med @esse i sak att detta mest är raljerande sörja.
Men att LRF, Skogsstyrelsen, Skogforsk och Naturvårdsverket kritiserar detta kan man inte undvika. Kan inte folket på vetenskapens värld tolka statistik? De hade ju kunnat fråga de som tagit fram statistiken om hjälp…