Super Mario Bros såldes för 114.000 dollar

Från sajten:
image

Det förs­ta Super Mario Bros har nog påverkat oss alla, från alla dagens spe­lutveck­lare till oss som möjligtvis har ett ärr i pan­nan från en väl­rik­tad pro­jek­til i form av en NES-kon­troll från en store­bror.

1983 intro­duc­er­ade Nin­ten­do oss för rörmokar­bröder­na Mario och Lui­gi för förs­ta gån­gen. Det var i Super Mario Bros till Nin­ten­do Enter­tain­ment Sys­tem — NES, eller Nin­ten­do 8‑bitars som vi sa på den tiden. Nu har ett av de förs­ta amerikan­s­ka exem­plaren från 1985 sålts på aktions­fir­man Her­itage Auc­tions. Det hand­lar om ett helt oöpp­nat exem­plar, både pla­s­tat i för­pack­n­ingsplas­ten och stöld­för­pack­nin­gen från butik. Helt orört. Det såldes för 114 000 dol­lar vilket är över en miljon kro­nor och blir då det dyraste spelet någon­sin.

A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auc­tion for $114,000, which is a new record for the sale of a sin­gle game. Bet the own­ers of the $100,000 one, which is an ear­li­er print­ing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19

— Chris Kohler (@kobunheat) July 10, 2020

Via: Feber Käl­la: Her­itage Auc­tions.

1 gillning

Jag funderar, och det gäller även mina M.A.S.K. Dino-Riders och original-Turtles, om värdet bara kommer öka eller om det är en grej för oss som växte upp på 80-talet och att priserna kommer sjunka när vi dör?

Ja, det är frågan. Tror mycket av efterfrågan dör ut med oss. Då också priserna. Dagens ungdomar vet knappt vad en spelkasset är och leker inte med lika tuffa dockor som vi gjorde när vi var små! Men endel rariteter lär nog kunna behålla endel av värdet, sånt som förblir historiskt.

När är det läge att sälja mitt Ice Climbers i originalkartong med manual? Förmodligen aldrig.