Styra en presentation/ppt i laptopen med sin smartphone?

... Att framförallt kunna hoppa fram/tillbaka till nästa/föregående slajd – utan att göra det med laptopens tangenbord, d v s att vid presentation kunna stå en bit ifrån den.

Medveten om det finns produkter för detta behov men finns det någon sådan (gratis) app/funktion, för iPhone?

Kan du inte köra presentationen från iPhonen?

Går att göra om man använder Keynote. Men då behöver du en Mac.

Som Zop säger, använder du Keynote på Macen är det lätt som en plätt. Använder själv och det fungerar väldigt bra.

Använder man andra programvaror finns det säkert tredjepartslösningar, men inget jag kan bidra insikter om…

God tanke. Dock, stödanteckningarna invid respektive slajd torde bli svårlästa (små) då. Om de ens dyker upp där då. Vid dubbelskärm (osäker på benämningen nu men laptop + annan, såsom via projektor) så ser inte åhörarna dessa anteckningar – på den stora, presentationsskärmen – enbart talaren, på sin (laptop).

Har inte testat med ”Skärmdubblering” men misstänker att det blir ett rent 1-till-1-förhållande, att ”den stora” visar exakt detsamma som ”den lilla” d v s inklusive stödanteckningarna.

Kollegan som ställt frågan till mig, tänker sig i första hand PowerPoint. Inte Keynote.

Det låter bra i o f s. Något jag ska testa vid tillfälle. (Jag är personligen också framförallt PPT-användare. Har använt Keynote några ggr privat, men är långt ifrån lika bekväm med funktionaliteten där – såsom animeringar – såsom efter många många år med PPT. En träningssak, ja helt säkert.)

Jag blir inte helt klok på om det funkar såsom min kollega tänker sig, om detta så att säga involverar 3 enheter (fjärrkontroll/iPhone + Macbook + storbild/TV/projektor) eller 2 – och om det (vid 2) då ger ovan nämnda utmaningar med läsbarheten.
Samt då huruvida det går att få till även med PowerPoint.

Men, det bästa nu torde vara att helt enkelt testa! Med den supportlänken i handen.
:slight_smile:
:ok_hand: