Stockholm stad har tagit fram nya regler för elsparkcyklar

Från sajten:
Stockholm stad har tagit fram nya regler för elsparkcyklar | Teknikveckan
Antalet elsparkcyklar i Sverige ökar kraftigt och Stockholms stad har nu börjat ta fram olika förslag för att göra det lite mindre problematiskt med alla olika företag som har etablerat sig i huvudstaden.

Ett av förslagen är att elsparkcyklarnas hastighet ska strypas till 6 km/h när de befinner sig på vissa gator och platser och bland annat Gamla Stan och Drottninggatan. När man har åkt förbi dessa platser så kommer elsparkcyklarna gå upp till 20 km/h igen. Stockholms stad vill även att det ska vara parkeringsförbud på Odenplan, vid Riksdagen, Sergels torg, Stadshuset, Tantolunden, Drakenbergsparken, Medborgarplatsen samt delar av Rålambshovsparken.

Detta finns redan hos vissa aktörer i andra städer där man kan se att vissa områden är röda på kartan i appen vilket betyder att den som hyr elsparkcykeln kan få böter om man ställer sin scooter där.

Via DI Digital

Märkliga regler…Brukar inte använda dessa el-sparkcyklar eftersom det fungerar mest för spontana turer mitt i stan och inte direkt att man kan lita på att det finns i ens närhet disponibla laddade när man ska till och från jobbet. Dom borde införa laddningsbara cykelställ överallt på varje gata om det ska vara nytta med detta system.

1 gillning

Gäller detta bara för dom man hyr , jamena alla kanskeninte har den där appen så man ser park förbud , hastighetsgränser …

Trimning pågår :joy::cowboy_hat_face:

Man får väl ändå vara glad att de inte bara förbjuder det.

Jaa el körkort …

Vafan, det är ju svinnice att dundra över drottninggatan vid korsningen gamla tunnelgatan (drottninggatan är upphöjd för att sänka farten på bilarna men det focerar man enkelt med ett litet ryck i styret).

Från sajten:
image

Stockholm stad har rätt att kräva tillstånd och ta ut avgifter från elsparkcyklar-bolagen. Det säger nämligen Förvaltningsrätten.

För att få bukt med alla elsparkcyklar som står på stadens gator bestämde sig Stockholm stad dels för att kräva tillstånd men också att ta betalt för varje sparkis som står uppställd.

Detta tyckte flera bolag i form av Tiwer, Bird, Bolt, Lime och Superpedestrian var mycket tokigt. Gatorna är ju fria liksom. Därför drog man det hela till förvaltningsrätten. Nu har rätten sagt sitt och menar att beslutet är helt i sin ordning: Nyttjande av offentlig plats för att exempelvis hyra ut elsparkcyklar är därmed enligt förvaltningsrättens mening inte likställt med parkering av fordon och regleras därigenom inte av regelverket för trafik. Kommunen har således inte på denna grund varit förhindrad att genom lokala ordningsföreskrifter införa tillståndskrav för att bedriva uthyrning av enpersonsfordon i Stockholms stad.”

Nu har bolagen möjlighet att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Voi, ett av de mest kända företagen, har accepterat Stockholm stads beslut sedan tidigare och var alltså inte med de övriga.

Vad gör förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätt är en allmän domstol som handlägger i första mål som rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det kan gälla ett skattemål, tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden.

Hur många elsparkcyklar får det finnas i Stockholm?

Max 12 000 stycken och de skall fördelas mellan de som sökt, och fått, tillstånd.

:joy:

Varför bara inte förbjuda elsparkcyklar rakt av? Likt fyveripjäser så väger nackdelarna med fara för liv med farlig körning och nedskräpningen av stadsmiljön tyngre än eventuella fördelar. Liksom, vem kan inte gå för egen maskin, eller för den delen ta en vanlig cykel, de sträckor som elcyklarna används till?

Elsparkcyklarna har visat sig vara riktgt bra mobiltetsmöjliggöra - att de används i kombination med kollektivtrafik i stället för att folk tar bilen.

Det är fascinerande tycker jag att vi fightas om den lilla plätten av asfalt som blir kvar efter att bilarna skall ha sin plats. Där kan vi verkligen prata om fara för liv och nedskräpning.

3 gillningar

Staden inför också ett så kallat dynamiskt maxtak. Antalet fordon ska bestämmas utifrån i vilken utsträckning de används. Det måste alltså finnas en efterfrågan på fordonen för att de ska kunna hyras ut i staden. I dag används en elsparkcykel i i snitt två gånger per dygn i cirka 20 minuter. Enligt de nya bestämmelserna ska varje elsparkcykel hyras ut minst tre gånger per dygn. Annars ryker den, och någon annan operatör får möjlighet att fylla tomrummet. Tillståndsperioden gäller sex månader i taget. Inledningsvis sätts taket till 3.750 fordon att jämföra med dagens cirka 5.000. Dessa fördelas lika mellan aktörerna.

Den här biten tyckte jag var intressant ” . I dag används en elsparkcykel i i snitt två gånger per dygn i cirka 20 minuter.”
Det är otroligt lite jämfört med vad jag trodde att de användes.

Ja. Det är intressant att vi tar bilarna så givet. Bilar, bilvägar och parkeringar tar ju upp grymt mycket plats i våra städer.
Jag kör själv mestadels bil men tänker ganska ofta på hur mycket plats det tar.

2 gillningar

Jag håller med. Jag skulle vilja dra det så långt att säga att bilar inte hör hemma i städer. Det är ett transportmedel för längre distanser där annan infrastruktur inte räcker till.

Det bör tilläggas att jag är världens största hycklare. Flyttade precis från stan där vi hade två bilar 🫣

1 gillning

Elsparkcyklar kör på på trottoarer och gångvägar i hög hastighet. Där gör inte bilar.

Det finns många galna bilförare, men de som framför elsparkcyklar har i regel sämre trafikvett, dvs ungdomar och andra utan körkort.

I en större stad som Malmö är det vettigt att minska bilåkande i centrala delar. Det rättfärdigar dock inte att de ska vara elsparkcyklar över allt. Människor kan ju för all del gå!

Men det är ju för att bilarna tar all plats i offentligheten.

1 gillning

Finns det någon statistik på i vilken utsträckning elsparkscyklar faktiskt ersätter bilar? Rent anekdotiskt upplever jag inte att drivorna av elsparkcyklar har fått biltrafiken att minska.

Var vill du att det ska vara bilfritt? I stadskärnor är jag helt med på det, men det innebär inte att det nödvändigtvis ska ersättas av just elsparkcyklar. Jag gick 2KM till mitt jobb i 7 års tid. Jag är övertygad om att stressade stadsbor också klarar av det. Just sparkcyklar kan dessutom bara användas av en viss del av befolkningen, unga vuxna och vuxna som har god motorik fortfarande. Det är inte lämpligt att barn, barnfamiljer, handikappade och äldre använder elsparkcyklar.

Då har hag inte ens börjat arbeta upp mig över att de flesta framför elända utan hjälm.

Som sagt. Förbjud skiten rakt av.

Hörde på radion för ett tag sedan att dessa mestadels ersatte gångtrafik. Och i.o.m det så är dessa inte bra för miljön. Samma med en elcykel, om den ersätter en vanlig cykel och inte en bilresa.

1 gillning

Jag tror på att bygga städerna så att så många får plats att transportera sig. Det betyder plats för bussar, cyklar, övriga små transportfordon och naturligtvis taxibilar, färdtjänst, hantverkare, ambulanser och budbilar.