Sonos stämmer Google

Sonos stämmer Google. Hade även stämt Amazon men det är för stor risk att gå på bägge samtidigt.