Snubbe lyckas automatisera Moccamastern!

Imponerande!

Endast sumpen som behöver tas hand om manuellt :slight_smile:

2 gillningar

Hur får han automatiskt dit kaffepulvret?

Från Svenska Hemautomatiseringsgruppen på Facebook:

"Kul med många frågor! Jag redigerar lite och slänger in hur jag gjort här:

Setup:

Raspberry Pi, Openhab, Conbee2-sticka, Deconz

Vattentillförsel:

Ikea Knycklan, går att slänga in rakt i Deconz. Tillhörande vattensensor sitter högst upp i vattenbehållaren för säkerhet om vattnet inte skulle slå av av någon anledning.

Kaffekvarn:

Kopplat till Ikea-strömbrytareFör att kaffekvarnen skall starta vid påslaget uttag så har jag monterat in ett litet 5v-relä med extern matning. Det är kopplat till den knapp som normalt sett trycker på för att starta kvarnen. På så vis startar den direkt när uttaget slås på.

Kaffebryggare:

Kopplat till Ikea-strömbrytare

Sen är det koden som gör jobbet.

I Openhab finns det en smidig lösning på timers om man installerar Expire Binding. Då får man en timer kopplat till valfri enskild enhet.

Man skriver in expire-tid och vad som skall ske när tiden gått ut (brytare av, på eller null). Så fort man slår på en sådan enhet börjar alltså timern.

I mitt fall så har jag 8 dummy-brytare som är exponerade till Google Assistant. De heter: En kopp kaffe, två koppar kaffe osv…

När en sådan slås på slås kvarn och vatten på. Samtidigt startar tillhörande dummybrytare med Expire-tillägg. På dessa skriver jag in tider för vatten resp kvarn. Olika tider beroende på mängd koppar så klart. När Expire-tiden går ut på dessa tillhörande brytare ändras detill OFF. När de ändras till OFF slår de fysiska brytarna av, vatten resp kvarn.

När kvarnen slår av startar bryggaren. Detta för att kvarnen alltid tar längre tid än vattnet.

Typ så!"

Aha, som jag förstår det då så har han inget kaffepulver utan en kvarn som maler rätt mängd bönor ner i behållaren?

Japp, det är den som låter i början av videon :slight_smile:

Ok, men då har han ju blandat in en extern “kaffeprodukt” som man måste ha och kan inte åstadkomma det endast med just en Moccamaster och home automation. Neh, fail :slight_smile: