Snapchat lanserar innehållskontroller för föräldrar

Från sajten:
image

Snapchat lanserar nya Family Center-funktioner för att hjälpa föräldrar och tonåringar. De nya innehållskontrollerna hjälper användarna att anpassa sina upplevelser.

Snap rullar nu ut Content Controls, en ny Family Center-funktion som låter föräldrar sätta gränser för vilket innehåll deras tonåringar kan se i Stories och Spotlight på Snapchat. Dessutom publicerar Snap för första gången riktlinjerna för innehåll som gäller för medieföretag och kreatörer samt vilka krav som ställs på offentligt innehåll för att kunna uppnå bred spridning på Snapchat.

Från grunden har Snapchat designats annorlunda än traditionella sociala medieplattformar, bland annat i förhållande till hur människor konsumerar innehåll. I Snapchat finns det två delar där innehåll potentiellt kan nå en större publik:

  • Stories är innehållsplattformen för innehållsskapare, Snap Stars och mer än 900 mediapartners. Stories är inte en öppen plattform utan både kreatörer och mediepartners måste följa Snaps redaktionella riktlinjer för innehåll.
  • Spotlight är underhållningsplattformen där Snapchatters kan se roligt och kreativt innehåll från medlemmar i Snapchat-communityt.

Snap modererar proaktivt innehåll som riktar sig till allmänheten från kreatörer och Snapchatters innan det är kvalificerat och rekommenderas för att nå en större publik på antingen Stories eller Spotlight.

De nya innehållskontrollerna i Family Center tillåter nu föräldrar att filtrera bort innehåll från medieföretag eller kreatörer som kan ha identifierats som känsligt eller suggestivt innehåll i Stories eller i Spotlight. För att aktivera funktionen för innehållskontroll måste föräldrar redan ha skapat ett Snapchat Family Center med sin tonåring.

Delar riktlinjer för innehåll från media och kreatörer

Medan Community Guidelines definierar vilket innehåll och vilket beteende som är strängt förbjudet på Snapchat, sätter Snap en ännu högre gräns för det offentliga innehållet som kan rekommenderas i Stories eller Spotlight

De nya riktlinjer omfattar följande typer av innehåll:

  • Innehåll som är förbjudet i enlighet med riktlinjerna för communityn
  • Vilket innehåll är kvalificerat och rekommenderat i Stories eller Spotlight, vilket innebär att innehåll kan nå ytterligare räckvidd
  • Vilket innehåll anses vara känsligt och kan begränsas med hjälp av Snapschats nya innehållskontroller.

Källa: Pressmeddelande

Smart drag från Snapchat för att locka in den äldre generationen till Snapchat. Mammor kommer bli hooked! :smiley:

Har en 9 åring som vill ha Snap.
10 av 24 i klassen har det och flesta av hans kompisar. Med de nya föräldrar funktionerna borde de vara ok?
Svårt, är ju 13 års gräns fast han hamnar liksom utanför nu.