SmartThings Hub v3 uppdateras till Thread Border Router

Från sajten:
image

En del av våra smarta produkter uppdateras med mer funktionalitet. Nu får SmartThings V3 Hub en uppdatering med funktionalitet som Thread Border Router.

Aeotec är företaget som numera tillverkar SmarThings V3 Hub sedan Samsung upphört med hårdvarutillverkning för sin smarta hem-lösning. Nu har en uppdatering släppts som ger SmartThings Hub V3 Thread Border Router funktionalitet. Detta innebär att enheten nu kan fungera som en kontrollenhet för Matter-kompatibla produkter. Detta då för produkter som har stöd för protokollet Thread.

I första skedet är det Android-versionen som får stöd och iOS kommer i ett senare skede, troligtvis under första kvartalet av 2023.

Källa: HomeKit News