Slut på appminne i macOS

Jag fick en spinning beach ball of death här om dagen. Huvudproblemet verkar vara att Word tar upp sanslöst mycket minne, 57 GB, och att programmet "svarar inte". Vad kan det bero på?

Min dator är en MacBook Pro M1 med 16GB i RAM.

Det är Microsoft! :man_shrugging:

Låter som en minnesläcka. Bara att starta om Word och hoppas att problemet inte uppstår igen och att buggen fixas i en uppdatering av Word.