Skriva äö på amerikanskt tangentbord?

Hej,
Jag vet att man skriver å genom att hålla inne option+a men hur skriver man äö?

Vet att man kan skriva med opt+o sedan o för att få ö men vill byta opt+o til det istället :slight_smile: om möjligt.

Ta fram teckenvisaren det sker systeminställningar och sedan tangentbord.

Jordgloben på tangentbordet bytte till svenska tämligen snabbt och den layouten kan man ju så skiftar så när jag är tvungen att skriva på svenska :slight_smile:

Tycker det går snabbare och smidigare att koda på US tangentbord med ASI layout :slight_smile:

Men hade varit nice om man kunde ha opt + o för ö med, norskt ö blir det dock :stuck_out_tongue: