Senarelagd leverans av mejl - synligt?

I en förening jag är aktiv i har det uppstått en liten konflikt. Efter det här ska jag gå ur styrelsen. Men kan man se om ett mejl är skickat med senarelagt leverans? I denna konflikt hävdar den ena stridstuppen att det är det som har skett medan den andre totalnekar till det. Enklaste sättet att reda ut det här vore ju om det går att se för de som mottagit dessa mejl om det är skickat med senare leverans.

De använder Outlook på PC med Windows.

Tydligen ska man genom mailets header kunna urskillja mailets skapade tid och sänd tid.

Hitta detta på google, hoppas det kan hjälpa.

https://social.technet.microsoft.com/Forums/lync/en-US/e830c448-4dd3-4a9e-b85d-ec5698ecd0af/how-to-distinguish-if-an-email-was-sent-by-schedule-delay-delivery-or-not-real-time-email?forum=exchangesvrclients

1 gillning

Det går nog att leta i headers på mailet men inte helt rätt fram.
De kan variera en del mellan olika mailklienter och servrar men snokar man där så kan man nog finna ut en del.

1 gillning

Toppen, tack!