Scalecommander Sarkareth ligger pyrt till!

Tre till 14 dagar lyder prognosen.