Samsungs samarbete minskar mängden mikroplaster med "Less Microfiber"

Från sajten:
image

Vid den pågående elektronikmässan CES 2023 har Samsung presenterat flertalet hållbara nyheter. En av dessa är åtgärder som minskar utsläpp av mängden mikroplaster.

Samsung Electronics närvarar vid CES 2023 i Las Vegas och har presenterat en mängd nyheter kring miljön och hållbarhet. En av dessa är ett nytt tvättprogram som ska minska mängden mikroplaster som annars når ut i våra hav. Med programmet “Less Microfiber” stoppas mikroplaster från våra smutsiga plagg att följa med vattnet ut i naturen. Mikroplaster är numera tyvärr vanligt förekommande i syntetiska textilier vilket fått Samsung att agera kring förbättringar vid tvättning av plaggen. Innovationerna som presenterats är två där den ena är ett filter som fångar plaster från plaggen och detta fungerar med vilka tvättmaskiner som helst samt ett specialanpassat tvättprogram som halverar mängden mikroplaster.

Samsung har samarbetat med Patagonia i mer än ett års tid och sett positiva effekter med minskade mikroplaster vid tvättning av kläder. Samsung Less Microfiber Cycle and Filter är resultatet där utsläpp av mikroplaster minskar med upp till 54,8 procent. Tvättprogrammet “Less Microfiber Cycle” ska rullas ut till kompatibla tvättmaskiner inom kort.

Den andra innovationen, “Less Microfiber Filter” som också minskar mängden mikroplaster läggs till på utvalda tvättmaskiner i Europa och under andra delen av året kan detta filter också köpas för existerande tvättmaskiner på marknaden oavsett varumärke.

SmartThings maximerar energibesparingar

Idag har plattformen SmartThings mer än 80 miljoner anslutna enheter och med fortsatt tillväxt vill Samsung optimera denna för energibesparingar och därigenom minska koldioxidavtrycket. Med SmartThings Energy AI Energy Mode får fler produkter och regioner stöd som kan resultera i minskad energiförbrukning. Bland annat kan kompatibla kylskåp spara upp till 15 procent, luftkonditioneringsapparater upp till 20 procent och tvättmaskiner upp till 35 procent i utvalda tvättprogram.

Smart Home Energy Management System

Samsung har också fått en certifiering av U.S. Environmental Protection Agency (EPA) tack vare sitt arbete med att förbättra och expandera lösningen för SmartThings Energy på marknaden. Det handlar om Smart Home Energy Management Systems (SHEMS) och arbetet med att fortsättningsvis arbeta med att koppla upp enheter och utbilda konsumenterna i hur de får fler insikter i sin energiförbrukning vilket resulterar i förändrat beteende, minskade kostnader och minskad belastning på elnätet.

Smart City Project

Samsung har ett samarbete med Sterling Ranch och Siemens kring hushåll för nollutsläpp i Littleton, Colorado och nu inleds nästa fas i detta arbete. Med SmartThings Energy är tanken att hushållen ska bli självständiga när det gäller energi i hemmen och därigenom etablera ett hållbart samhälle. Via appen SmartThings Energy ska hushållen kunna övervaka hemmets data där allt uppdateras i realtid kring energi-, vatten- och naturgasförbrukning. I projektet ska solpaneler och batterier för hemmet såväl producera som lagra energi.

Det är bara att applådera Samsung för sitt arbete kring miljöförbättringen och vi hoppas fler företag hänger på!

Källa: Pressmeddelande

Galleri

1 gillning

Imponerande :slightly_smiling_face: