Samsung Less Microfiber Filter ska skydda haven från mikroplaster

Från sajten:
image

Samsung Less Microfiber Filter lanseras nu och tekniken ska användas för att skydda haven från mikroplaster. Det handlar om de som frigörs vid tvätt.

Samsung lanserar nu tekniken Less Microfiber Filter som ska minska upp till 98 procent av mikroplastutsläppen från tvättcykler. Detta är ett ett nytt separat tvättmaskinsfilter som är utformat för att avsevärt minska utsläppen av mikrofiber och mikroplaster vid tvättning av kläder i våra hem. Filtret är designat med inspiration från klädtillverkaren Patagonia och expertis från den globala havsvårdsorganisationen Ocean Wise.

Detta nya filter bygger vidare på framgångarna från Less Microfiber Cycle, som Samsung presenterade föregående år, för att avsevärt skära ner på utsläpp av mikroplaster och möjliggöra hållbar tvätt som är både effektiv och enkel. Vid tvättning fyra gånger i veckan under ett år samlas det upp motsvarande åtta halvlitersflaskor av mikroplaster per år. Filtrets blad fångar upp mikrofiber med ett 65 till 70 mikrometer brett nät, för att sedan omdirigera och komprimera dessa mikrofiber åt ena sidan, vilket innebär att filtret bara behöver rengöras ungefär en gång i månaden.

Genom att ansluta filtret till Samsungs IoT-plattform SmartThings spårar filtret hur fullt det är, inom ett spann på 0 till 100 procent, och varnar användare via SmartThings-appen när rengöring eller annan felsökning krävs. Less Microfiber Cycle är tillgänglig som ett förinställt alternativ på utvalda Samsung-tvättmaskiner från 2022 och kan aktiveras med bara en knapptryckning. Tillgängligheten kommer även att utökas till användare av tidigare Wifi-uppkopplade Samsung tvättmaskinsmodeller genom en uppdatering som kommer detta år.

Det nya filtret är nu tillgängligt i Korea och Storbritannien och kommer att rullas ut till flera länder, inklusive Norden, under det tredje kvartalet.

Källa: Pressmeddelande

Coolt, men en helt onödig produkt/funktion i Sverige, våra reningsverk tar hand om det.

Det där får du berätta mer om.
Inget jag har hört om tidigare

Skulle nog säga att i Sverige är mikroplasterna från vindkraftverken och plastfotbollsplanerna långt mycket värre än från tvätt.
I vintras stod, vid den lokala idrottsplatsen, 10 stycken säckar med 1 ton gummigranulat i varje. Detta fylls på varje år. Var tar alla dessa 10 ton gummi vägen på ett år?
Och det är bara från en plan. Räkna med att det finns minst en plastplan i varje svensk normalstor by. Det blir mycket gummi/plast det som rinner rakt ut i brunnarna.

Länk till att vindkraften ställer till det?

Vindkraftverken släpper en del mikroplaster, men inte så mycket jämfört med annat.

Scrolla en bit ner, för mer info.

Edit: Det verkar inte helt klarlagt än. För lite (oberoende) forskning finns ännu.

1 gillning

Misstänkte det.

Avloppsreningsverk har inte identifierats som en betydande spridningsväg av mikroplaster till vattenförekomster. De första studierna har visat att upp till 99 % av mikroplasterna avskiljs från avloppsvattnet i ett svenskt reningsverk och första resultat visar att mindre än hälften av mikroplasterna avskiljs till slam.

1 gillning