Så skapar AI-artister konstnärlig magi i AWS-molnet

Från sajten:
image

Konst kan skapas på många sätt och inte alltid med papper och penna. Nu kan AI-artister skapa konstnärlig magi i AWS-molnet.

Generativ AI håller snabbt på att förändra hur vi ser på artificiell intelligens i vardagen. Nu går en av de ledande plattformarna, Stability AI, in i ett samarbete med AWS för att driva utvecklingen framåt ännu snabbare. Generativ AI är i sig inte en ny teknologi, utan en av hörnstenarna i maskininlärning. Det innebär att mer eller mindre oövervakade algoritmer kan tränas att skapa nytt innehåll utifrån instruktioner, och sedan utifrån en bedömning av kvaliteten lära sig vad som är ett bra resultat.

Det stora genombrottet kommer på grund av att det under 2022 har skett en snabb tillväxt av tjänster som öppnar dörrarna till tekniken för allmänheten – där den som är intresserad kan följa utvecklingen i kvalitet nästan från dag till dag. Framför allt är utvecklingen snabb när det gäller att skapa bilder, men utvecklingen tar stora steg även när det gäller tjänster för exempelvis sammanfattning av texter. Ju fler som använder och testar tjänsterna, desto mer data genereras – och det höjer i sin tur kvaliteten ytterligare.

I samband med Amazon Web Services (AWS) årliga event re: Invent, var generativ AI ett hett samtalsämne och ett nytt partnerskap offentliggjordes mellan AWS och Stability AI, ett av de snabbast växande företagen i sektorn. Stability AI är mest kända för Stable Diffusion, en open source-baserad bildgenereeringstjänst som bygger på att användare matar in en beskrivning i text av en bild, och AI:n sedan skapar den.

Enligt ett gemensamt pressmeddelande ska Stability AI använda AWS-molnet för att bygga och skala upp sina AI-modeller för bild, text, ljud, video och 3D-innehåll. En nyckel i samarbetet blir AWS maskininlärningstjänst Amazon SageMaker, som beräknas minska tidsåtgången och kostnaderna med mer än hälften, jämfört med att driva en egen infrastruktur. Maskininlärningsinstanserna kommer att köras i Amazon EC2 G4 , som är anpassade för att erbjuda hög GPU-prestanda till lågt pris, för att ge utvecklare enklare tillgång till modellerna. Stability AI förbinder sig också att göra sina AI-modeller tillgängliga på hubben Amazon SageMaker JumpStart.

AWS har även en rad verktyg för att ge utvecklare en lekfull och kreativ introduktion till generativ AI fungerar, bland annat musikgenereringstjänsten AWS DeepComposer.

Källa: Pressmeddelande