Regeringen vill utreda skyldighet för privatpersoner att ha en digital brevlåda

Från sajten:
image

Ett tilläggsdirektiv kan innebära att alla blir tvingade att ha en digital brevlåda.

Civilministern och statsrådet Erik Slottner i finansdepartementet har i samband med en utredning av åtgärder för överlevnaden för postleveranser gjort ett tilläggsdirektiv till utredningen.

Förslaget från kristdemokraten Slottner är att alla myndigheter ska vara skyldiga till att skicka brev digitalt och att mottagarna, bland annat det svenska folket, blir skyldiga att var och en ha en digital brevlåda.

Förslaget lyder “Regeringen vill utreda möjligheterna att införa en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post och en skyldighet för myndigheter, kommuner samt regioner att skicka digital post. Regeringen har därför gett Postfinansieringsutredningen ett tilläggsdirektiv för att utreda dessa frågor.”

Hur mycket förlorade intäkter det här betyder för den samhällsomfattande posttjänsten som grunduppdraget hade som mål att undersöka den osäkra ekonomiska framtiden för är inget som lyfts av Erik Slottner. På presskonferensen i dag stod både Erik Slottner och den särskilde utredaren Britt Bohlin och talade. Medan Bohlin presenterade lösningar som utdelning var tredje dag, statsstöd och tidningsutdelning med budfirmor framstår Slottners tilläggsdirektiv snarare som en del av problemet med posttjänstens självförsörjning på grund av de ständigt sinande intäkterna.

De olika punkterna Erik Slottner bestämt utredaren att se över är:
  • utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för statliga myndigheter, kommuner och regioner att skicka säkra elektroniska försändelser till digitala brevlådor,
  • utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för privatpersoner, enskilda näringsidkare och juridiska personer att ansluta sig till en digital brevlåda för att kunna ta emot säkra elektroniska försändelser från myndigheter,
  • utreda hur ett undantag för privatpersoner som inte har förutsättningar att använda en digital brevlåda kan utformas,
  • utreda om det finns behov av ett motsvarande undantag för vissa enskilda näringsidkare och juridiska personer, och hur detta i sådana fall bör utformas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

1 gillning

Absolut. Transportstyrelsen bör ordna allt digitalt, en dinosaurie. Enda man idag inte kan få allt digitalt ifrån tror jag.

Däremot får jag stå upp för min 81-åriga granne som detta aldrig kommer fungera för. Men det är väl övergående.

Från sajten:
image

Svenska regeringen har tillsatt en utredning för att hitta lösningar på minskande brevintäkter.

Sedan år 2000 har den totala brevvolymen minskat med 47 procent och utvecklingen väntas fortsätta. Utredningen, ledd av Britt Bohlin, har föreslagit att dagens krav på två dagars brevutdelning ska ändras till tre dagar.

Det skulle innebär att 95 procent av breven måste komma fram inom tre dagar. Förslaget skulle innebära besparingar men är problematiskt för alla som får papperstidningen via brevbäraren, så en särskild lösning för tidningarna föreslås. Under presskonferens talar hon om att låta budfirmor stå för leveransen av tidningar, tidskrifter och andra leveranser som behöver komma fram snabbare än tre dagar. Ett annat förslag Bohlin har för hantera att posttjänsten inte kommer vara självförsörjande i framtiden är ett statsstöd.

Bohlin påpekar att grannländerna Norge och Danmark har både dyrare porto och längre tid för brevutdelning än vad Sverige har och kommer ha. Utredningen påbörjades på initiativ av den förra regeringen då intäkterna från porto inte kommer täcka kostnaderna om några år. Bohlin säger dock:

Sverige kommer att ha den bästa och billigaste posttjänsten av alla nordiska länder

Civilminister Erik Slottner (KD) har gett sig in det hela genom att han gett ett tilläggsdirektiv till utredningen genom att föreslå en skyldighet för både myndigheter och privatpersoner att använda digital post. Varje digitalt brev sparar nämligen tre hela kronor jämfört med ett pappersbrev.

Via: Expressen

Den här nya regeringen är alldeles för kommunistisk med sina tvång, statsstöd och förbud för min smak.

Missförstå mig inte jag skulle gärna se att företag blev tvungna att erbjuda och sen fick individerna välja.

2 gillningar

Jag vill bara ha digital post.

Segt med alla företag och myndigheter som envisas med att skicka papper fortfarande.

Har Kivra på allt som går.

Tycker även att digitala kvitton borde bli ett krav.

3 gillningar

Postnord förbereder sig på utdelning var 3:je dag just nu, sen blir det väl en gång i veckan innan de lägger över till paket helt och hållet. Så det är nog bara att köpa läget oavsett vad man tycker.

Tycker att e-faktura ska vara ett krav. Värdelöst att få fakturor via brev i Kivra.

2 gillningar

Än värre att få det på papper i brevlådan som ett djur. :joy:

Enda jag får i fysiska brevlådan är om jag begär ut ett registreringsbevis på fordon. Allt annat kommer elektroniskt.

Man borde ställa krav på alla juridiska personer att de ska kunna kommunicera digitalt om kunden så önskar.

2 gillningar

SJ skickar fortfarande ut faktura via papper även fast man får den digitalt.

1 gillning

Statens Järnvägar håller jag mig långt ifrån. Kontakta och säg till, kanske gör något.

Jag är dubbel i den frågeställningen.
Som vårdgivare har jag ett jättebekymmer med att regionen där jag är aktiv har ställt krav och även specificerat några av de formerna kommunikationen skall ske

  • Mail
  • Telefon
  • Brevledes
  • 1177

Sen att jag har skaffat ett eget system där jag kan ha krypterad av/på/om-bokning av tider, chat, video och molnbaserad journaler där patienterna loggar in med BankID och allt är krypterat enligt konstens alla regler/lagar struntar regionen i. Jag skall vara tillgänglig på ovan kanaler.

Om cirka ett år är det planerat att vi även skall använda ett gemensamt journalsystem i hela regionen. Vissa av de regioner som tidigare haft systemet har avslutat det då det inte var tillfredsställande.

Som privatperson är jag tröttare än någonsin på alla chatbottar på hemsidor och flervalsfrågor i telefonslussarna. Jag vill ha ett (1) sätt att komma i kontakt med vården.

3 gillningar

Vänta nu.

Blanda inte ihop kravet att kunna leverera digital kommunikation med krav på att måste ha digital brevlåda. Två helt olika saker

Krav på digital kvitton kräver också lite eftertanke. Jag vill inte behöva ange min identitet överallt

Absolut, jag försöker jag inte blanda ihop dem.
Jag ville påvisa bekymret vid att diktera villkoren för hur kommunikationen skall ske när det läggs som en universell lösning på flera områden.

Redan i denna tråd har @Zop önskar något annat än att få kommunikationen via digital brevlåda, han vill ha e-faktura.
Lösningen skulle då vara att tvinga aktörer till att använda både e-faktura och digital brevlåda.

Ett sådant förhållningssätt gör det svårt för nya bättre och enklare sätt att etableras och kräver även en hel del muskler från nya aktörer för att ens ha tid och resurser att sköta skallkraven.

Fick en pappersfaktura från Holmen Skog! nyligen. Den hade dessutom varit ute på turne innan den hamnade i min brevlåda.

Hade varit ordentligt blöt och låg i min låda samma vecka som den skulle betalas. Alltså nästan en månad sen enligt fakturadatum.

Jag vill personligen inte få någon post på papper men ibland tycker jag samhället går lite väl fort fram och det gör att delar av befolkningen hamnar utanför. Bankernas upphörande att hantera kontanter och låta kunder betala räkningar är ju ett liknande problem. När det var dags för första Covid-sprutan fick min pappa, som bor i Stockholms kommun, ett brev från sin vårdcentral där han blev kallad, enkelt och bra för honom. Min mamma, som bor i Haninge kommun, var tvungen att boka själv i Alltid Öppet-appen, något hon inte fixade utan hjälp...

Det sagt, ser inget problem med att tvinga myndigheter och företag att erbjuda digital kommunikation så länge individerna får välja själv.

3 gillningar

Räkningar och vårdinformation får jag digitalt i dag, och det fungerar hur bra som helst. Men jag vill inte ha något krav från staten om att jag ska ha en digital brevlåda.

Det här förslaget stinker kommunism.

1 gillning

Danmark har det. Kanske därför Sverige fick gå in och stötta PostNord i Danmark medans Sverige forfarande klarar sig :see_no_evil: