Rätt att strypa ”obegränsade” abonnemang efter 1 TB användning

Från sajten:
image

Det var rätt av Telia att strypa bandbredden nästan helt när kunden hade använt en viss mängd data under en period.

Detta menar allmänna reklamationsnämnden i sitt beslut mellan en privatperson och Telia. Operatörens kund hade tecknat abonnemanget vid namn Obegränsat vilket han menade på lät som att det skulle vara obegränsat när det kom till datamängden.

Men plötsligt sänktes bandbredden från flera hundra megabit per sekund till två megabit per sekund. Vid kontakt med Telia menade operatören att kunden använt oskäligt mycket datatrafik. Telia hänvisade vidare till de allmänna villkoren parafraf 4.1 F, där det står:

Kunden får använda Tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet.
Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:
f) överstiger begränsning i Kundens Avtal eller, om sådan begränsning inte anges, att Tjänsten
används på ett sätt som mycket kraftigt avviker från normal användning av motsvarande tjänst,
t ex nedladdning av extremt stora mängder data, upprepade extremt långa samtal eller
datasessioner eller onormalt frekventa samtal,

Kunden anmälde det hela till ARN då han ansåg det var falsk marknadsföring. Dessutom står det inte någon tydlig gräns om 1 TB i avtalet.

Allmänna reklamationsnämnden gick dock på Telias linje. ARN tycker visserligen att Telias beskrivning av surfmängden som “oändlig” är missvisande. Men det har inte kommit in några uppgifter från någon av parterna som gör att det kan anses fel i tjänsten “i förhållande till vad som anges i villkoren”.

Det är alltså viktigt att läsa villkoren även om marknadsföringen eller produktionformationen av en tjänst kan tyckas självklar.

Men det va”bara” hastigheten som skön inte mängden data han fick använda?

Finns det nån anledning till att ha Telia idag?

Fortfarande täckningen

Förstår inte riktigt ARN. Att komma fram till att "oändligt" på Telia-språk betyder 1 TB är missvisande men ändå ge Telia rätt :thinking:

Telia följer inte arns beslut ändå, därför de hamnade på svarta listan. Att följa arn anses som god företagsed.