Post- och telestyrelsen ska ge bättre mobiltäckning på tågen för 50 miljoner kronor

Från sajten:
image

Post- och telestyrelsen har lagt fram ett förslag till regeringen på hur de ska kunna ge stadigare internetuppkoppling på landets fjärrtåg.

Från regeringen har PTS fått i uppdrag att förbättra uppkopplingen på högtrafikerade tåg och ger nu förslag på hur de 50 miljonerna kan fördelas över en tvåårsperiod. Vi får idag ganska bra uppkoppling längs tågnätet i Sverige, men det kan alltid bli bättre. Tåg är konstruerade så att de dämpar radiosignaler som försöker ta sig in vilket gör att alla tåg behöver utrustas med signalförstärkare och wi-fi-enheter för att ge en säker uppkoppling och nu vill de arbeta vidare med just detta och tar även fram andra förslag.

I förslaget föreslår PTS att de delar som bör arbetas med är installation eller uppgradering av repeatrar ombord på tåg, installation eller uppgradering av WiFi ombord på tåg och tester med ny teknik, exempelvis fönsterglas som släpper igenom radiosignalerna samt förbättrad uppkoppling i tågtunnlar.

“De åtgärder som kan finansieras av PTS avgränsas till de högst trafikerade fjärrtågsträckorna i respektive landsdel. Dessa insatser är ett stöd och komplement till branschernas egna aktiviteter och kommer inte enskilt att lösa alla problem. Avgörande är att de samarbeten som redan etablerats fortgår, och att aktörerna fortsätter sina enskilda och gemensamma investeringar med syfte att förbättra upplevelsen för resenärerna”, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Via: PTS Pressmeddelande.