Polisen får använda sig av biometrisk ansiktsigenkänning i utredningar

Från sajten:
image

Polisen har fått klartecken från datainspektionen att använda ansiktsigenkänning i utredningar.

Det handlar om att låta ett AI läsa av övervakningsfilmer för att hitta personer, fordon och andra föremål. Tillåtelsen är begränsad till redan inspelat material och får inte användas på live-material eller att läsa av hela brottsregistret utan kan bara användas i en pågående utredning – exakta riktlinjer ska tas fram. Det kommer förenkla för polisen i jakt på personer och kunna se rörelsemönster för droghandel med mera i utsatta områden.

“Det handlar om ett verktyg som är till för att hjälpa förundersökningar som har omhändertagit stora mängder bild- och videomaterial. Det är fortfarande ett manuellt arbete som krävs men det förkortar helt klart analystiden”, säger Niclas Appleby från Polisens Nationella forensiska centrum.

Via: SVT.