Podd: När alla länder behöver pengar till krispaket - vem lånar de då av?

Från sajten:

Corona-epedemin slår hårt mot jordens länder och krispaket efter krispaket tas fram för att rädda företagen och därmed samhället i stort.

Men vem lånar man egentligen av när i princip alla länder sitter i samma situation?

Vi intervjuar välfärdsforskare och nationalekonom Andreas Bergh på ämnet.

Detta är sista poddintervjun här på Teknikveckan då vi flyttar över alla intervjuer till en egen podd vid namn Så Fungerar Världen.

Lyssna via Spotify, Acast eller valfri poddspelare.

Du som är Patre­on lyssnar utan reklam och med kapi­tel.

6 posts were merged into an existing topic: Officiella tråden för Teknikveckanpodden

A post was merged into an existing topic: Officiella tråden för Teknikveckanpodden