Philips Hue lanserar Amarant och Appear

Från sajten:
image

Det har bliv­it dags för Philips Hue att inle­da det nya året med nya pro­duk­ter. Även om snön yr omkring oss just nu så vill Philips Hue få oss att tän­ka på vack­ra fasad­er och mysi­ga utekväl­lar med sina nya arma­tur­er.

Philips Hue Ama­rant är en smidig och avlång belysning som mon­teras längs med din altan, ter­rass eller annan väl vald plats i trädgår­den. Väg­glam­pan Philips Hue Appear lyser både upp och ner i miljon­tals färg­er och ska­par en vack­er effekt på din hus­fasad. Sist men inte minst får vi en upp­dat­er­ad ver­sion av den pop­ulära fjär­rkon­trollen, Philips Hue Dim­mer Switch.

Philips Hue Amarant

Philips Hue Amarant

Med Philips Hue Ama­rant kan du belysa större ytor utomhus som t ex staket, hus­fasad­er, väg­gar och häckar. Belys trädgår­den på ett kreativt sätt med anti­n­gen vitt eller fär­gat ljus då 16 miljon­er färg­er erb­juds. Den inbyg­g­da met­all­skölden rik­tar ljuset såväl uppåg som utåt vilket ger en jämn ljussprid­ning över sto­ra ytor. Ama­rant kan seriekop­plas om du har behov av det­ta och den dri­vs med Low­Volt-sys­temet. Ansluts till din Hue Bridge och styrs på sed­van­ligt vis via deras egna app eller kom­pat­i­bla eko-sys­tem.

Philips Hue Amarant

Tekniska specifikationer Philips Hue Amarant

 • Mått: Höjd: 5,0 cm, längd: 79,5 cm, bredd: 6,8 cm
 • Net­tovikt: 1,680 kg
 • Livs­längd upp till: 25 000 h
 • Ljuskäl­lan motsvarar en stan­dard­ljuskäl­las: 104 W
 • Totalt ljus­flöde för armatur: 1400 lm
 • Lampte­knolo­gi: LED, 24 V
 • Ljus­färg: 2 000–6 500 Hue White Col­or Ambiance
 • Nät­ström: 24 V
 • Dim­bar armatur: Ja
 • LED: Ja, inbyg­gd ej utbyt­bar
 • Energik­lass för med­föl­jande ljuskäl­la: Inbyg­gd LED
 • Antal lam­por: 1
 • Wattstyr­ka på med­föl­jande lam­pa: 20 W
 • Max­i­mal wattstyr­ka på ersät­tningslam­pa: 20 W
 • IP-kod: IP65, damm­sky­d­dad, sky­dd mot vat­ten­strålar

Philips Hue Appear

Philips Hue Appear

Väg­glam­pan Philips Hue Appear är vack­ert des­ig­nad i ros­t­fritt stål och lyser upp din fasad genom rik­tade strålar såväl upp som ner. Effek­ten ska­par ett vack­ert tri­an­gulärt ljus mot din vägg och Appear är per­fekt för din entré, altan eller längs med hus­fasaden. Appear har fast, inbyg­gd LED och lyser med 16 miljon­er färg­er lik­som övri­ga Hue and White Col­or Ambiance ljuskäl­lor. Ansluts till elnätet via en hål­lare till väggen där själ­va arma­turen sedan sätts fast. Arma­turen är vädertålig med kap­slingsklass IP44 så den tål lite blötare väder. Ansluts till din Hue Bridge och styrs på sed­van­ligt vis via deras egna app eller kom­pat­i­bla eko-sys­tem.

Specifikationer Philips Hue Appear:

 • Mate­r­i­al: ros­t­fritt stål
 • Mått: Höjd: 24 cm, längd: 11,7 cm, bredd: 8,4 cm
 • Net­tovikt: 1,123 kg
 • Garan­ti: 2 år
 • Livs­längd upp till: 25 000 h
 • Ljuskäl­lan motsvarar en stan­dard­ljuskäl­las: 49 W
 • Totalt ljus­flöde för armatur: 1200 lm
 • Lampte­knolo­gi: LED, 24 V
 • Ljus­färg: 2 000–6 500 Hue White Col­or Ambiance
 • Nät­ström: Inter­vall 220–240 V, 50–60 Hz
 • Dim­bar armatur: Ja
 • Energik­lass för med­föl­jande ljuskäl­la: Inbyg­gd LED (ej utbyt­bar)
 • Antal lam­por: 2

Philips Hue Dimmer Switch

Philips Hue Dimmer Switch

Vi får ock­så se en upp­dat­er­ad ver­sion av den fjär­rkon­troll som med­föl­jer deras oli­ka ljuskäl­lor och paket. Philips Hue Dim­mer Switch har nu fått lite run­dare och mjukare for­mer samt en större bot­ten­plat­ta där fjär­rkon­trollen fästs med mag­net. Den störs­ta skill­naden är dock att de två mit­ter­s­ta knap­par­na nu ersatts av en större knapp med sam­ma funk­tion­er. Fjär­rkon­trollen har ock­så fått en Hue-logo­typ på ned­er­s­ta knap­pen istäl­let för den lil­la cirkel som fanns tidi­gare. Med Dim­mer Switch kan du enkelt dim­ma eller lysa upp hela rum­met, växla mel­lan oli­ka ljuss­cener (Read, Relax, Ener­gize och Con­cen­trate) och skö­ta allt bekvämt från sof­fan om du så önskar.

Tekniska specifikationer Philips Hue Dimmer Switch

 • Drifts­fuk­tighet: 0 %<H<80 % (icke- kon­denserande)
 • Drift­stem­per­atur: 0°C–40°C
 • Mått: Höjd: 12,5 cm, längd: 1,5 cm, bredd: 8,0 cm
 • Net­tovikt: 0,076 kg
 • Livs­längd: 50.000 clicks
 • Bat­teri: 1 x CR2032
 • Inställ­nings­bara knap­par: 2
 • Frekvens­band: 2400 — 2483.5 MHz
 • IP-klass: IP20
 • Max antal lam­por per ström­brytare: 10 st. ej kop­plade till Hue Bridge
 • Zig­bee Light-länk: IEEE 802.15.4 Pro­to­col

Rekommenderade priser för de nya produkterna från Philips Hue är:

 • Ama­rant — 1649 kr
 • Appear — 1649 kr
 • Dim­mer Switch — 219 kr

Pro­duk­ter­na ska finnas till­gäng­li­ga hos sed­van­li­ga åter­försäl­jare från och med tis­dag den 26 jan­u­ari 2021.

Käl­la: Philips Hue