PayPal säger upp 2 000 anställda

Från sajten:
image

PayPal är senaste teknikföretaget att göra kraftiga personalnedskärningar.

Företaget har under gårdagen meddelat att de tänker säga upp sju procent vilket motsvarar ungefär 2 000 anställda. Uppsägningarna kommer att ske gradvis under kommande veckor. PayPals VD Daniel H. Schulman om uppsägningarna:

Vi kommer att behandla våra avgående kollegor med största respekt och medkänsla, erbjuda generösa paket, delta i samråd där det krävs och stötta dem i deras övergångar. Jag vill uttrycka min personliga uppskattning för alla betydelsefulla bidrag de har gjort till PayPal.

Schulman skyllde på den utmanande makroekonomiska utvecklingen men medger att de behöver fortsätta arbeta mer på en balanserad kostnadsstruktur.

Via: Engadget