Oppo och Nokia skriver under 5G patentöverenskommelse

Från sajten:
image

Kinesiska mobiltillverkaren Oppo har ingått en global patentöverenskommelse med Nokia. Detta omfattar även produkter under varumärket OnePlus.

Den kinesiska mobiltillverkaren Oppo, som även har varumärket OnePlus, har ingått en global patentöverenskommelse med Nokia. Överenskommelsen omfattar grundläggande väsentliga patent inom 5G och andra cellulära kommunikationsteknologier.

I och med denna överenskommelser kommer båda parterna att lösa alla pågående rättstvister i alla jurisdiktioner. De specifika villkoren i avtalet är konfidentiella enligt ömsesidig överenskommelse.

Källa: Pressmeddelande