Nya versionen av Matter adderar nio nya produkttyper

Från sajten:
image

CSA har nu officiellt bekräftat vad Matter 1.2 innebär. Totalt sett adderas nio nya produkttyper och en rad förbättringar till redan existerande.

Connectivity Standards Alliance bekräftar nu vad kommande version av Matter innebär. Nya versionen, Matter 1.2 får ett tillskott av nio nya produkttyper och en rad förbättringar för de produkter som stöds idag. För utvecklare och leverantörer så finns nya versionen redo att applicera på existerande och kommande produkter. Nya produkter som stöder Matter 1.2 väntas redan i slutet av året eller i början av nästa år.

Dessa är de nio nya produkttyperna som stöds av Matter 1.2:

 • Kylskåp (Refrigerators) – stöd för kontroll av basfunktioner och övervakning
 • Luftkonditionering (Room Air Conditioners) – stöd för temperatur- och fläktläge
 • Diskmaskiner (Dishwashers) – basfunktioner som start och status samt larm
 • Tvättmaskiner (Laundry Washers) – status av tvättprogram
 • Robotdammsugare (Robotic Vacuums) – basfunktioner som start och status samt olika rengöringslägen, borstens skick, felmeddelande och laddning
 • Rök- & kolmonoxidalarm (Smoke & Carbon Monoxide Alarms) – stöd för larm med såväl ljud som visuella alarm, batteristatus och produktens livscykel och självtest
 • Luftkvalitetsmätare (Air Quality Sensors) – mäter PM1, PM 2.5, PM 10, CO2, NO2, VOC, CO, Ozone, Radon och Formaldehyd.
 • Luftrenare (Air Purifiers) – stöd för att fungera med luftkvalitetsmätare från andra produkttyper och termostater samt filterstatus
 • Fläktar (Fans) – funktioner som oscillation, naturlig vind och nattläge samt ändra riktning av fläktens utblås

Tillsammans med Matter 1.2 följer också en rad förbättringar av befintliga produkttyper som stöder Matter. Bland förbättringarna finns bland annat:

 • Lås (Latch & Bolt Door Locks) – anpassningar för europeiska marknaden
 • Enhetsutseende (Device Appearance) – stöd för att beskriva enhetens utseende som färg och finish
 • Enhets- & slutpunktssammansättning (Device & Endpoint Composition) – enheter kan nu sättas ihop hierarkiskt
 • Semantiska taggar (Semantic Tags) – möjlighet att tillhandahålla plats och semantiska funktioner för Matter-kluster
 • Generiska beskrivningar av status (Generic Descriptions of Device Operational States) – Ska möjliggöra olika statuslägen på en enhet för kommande versioner av Matter
 • Generella förbättringar (Under-the-Hood Enhancements) – Matter SDK & Test Harness

Säkerhetskameror fortsätter att lysa med sin frånvaro, trots att ryktet nämnde att de skulle vara en del av version 1.2. Åtminstone så kommer robotdammsugaren nu att kunna leta sin in i Apple Home utan omväg via Homebridge.

Vilka produkttyper ser du fram mot mest och vilka saknas?

Källa: CSA

1 gillning

Det artar sig! Ännu en bra bit kvar till att bli verkligt användbart men inkluderingen av de olika luftkvalitetsprodukterna är viktig inte minst för den asiatiska marknaden. Nu väntar vi på själva produkterna inom segmentet. Själv ser jag fram emot styrning av solskydd (som vanligt :slight_smile: